BOJKOWSZCZYZNA ZACHODNIA – WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO

BOJKOWSZCZYZNA ZACHODNIA – WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk wydał pod redakcją Jacka Wolskiego dwutomową monografię pt. „BOJKOWSZCZYZNA ZACHODNIA – WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO”.

Monografia „BOJKOWSZCZYZNA ZACHODNIA – WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO” jest oryginalnym dziełem naukowym omawiającym różnorakie aspekty regiou Bojkowszczyzny Zachodniej. Jest to dzieło przedstawiające obszernie stan wiedzy na temat tego interesującego i pod wieloma względami unikalnego regionu. Praca została napisana przez zespół specjalistów, którzy od wielu lat prowadzą badania na opisywanych terenach. Inspiracją do powstania niniejszej monografii było „zachowanie od niepamięci” regionu, którego walory przyrodnicze i kulturowe powinny być traktowane jak narodowe dziedzictwo, gdyż ich wartość jest bez wątpienia unikalna w wymiarze europejskim.

Druk monografii był współfinansowany przez Archidiecezję Przemysko-Warszawską Kościoła Greckokatolickiego w Polsce.

Print this pageEmail this to someoneShare on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on VK