Kuria Metropolitalna

Przyjmowanie interesantów
od poniedziałku do piątku,
z wyjątkiem świąt,
w godz. 9.00 – 14.00.
Adres:
ul. bpa Jana Śnigurskiego 2A, 37-700 Przemyśl,
tel/fax: (016) 678 78 68
e-mail: Kuria@przemyslgr.opoka.org.pl
http://cerkiew.org