DUCHOWIEŃSTWO

Informujemy, iż poniższe dane znajdujące się na stronie cerkiew.org mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów kościelnych zgodnie z Kodeksem Kanonów Kościołów Wschodnich. Zabrania się wykorzystywania danych do celów marketingowych oraz komercyjnych.

Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Eugeniusz Popowicz
Metropolita Przemysko-Warszawski

ul. bp. J. Śnigurskiego 2A, 37-700 Przemyśl
37-700 Przemyśl
tel\fax +48(16) 678 78 68
e-mail: kuria@przemyslgr.opoka.org.pl,
http://www.cerkiew.org

Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Jan Martyniak – Senior
ul. Chopina 8,
37-700 Przemyśl
tel. +48 (16) 678 35 23
e-mail: kuria@przemyslgr.opoka.org.pl,
http://www.cerkiew.org

ks. mgr Volodymyr Alfavitskyy
ul. Skarbka z Gór 51D/20
03-283 Warszawa

ks. mitrat dr Batruch Stefan
ul. Al. Warszawska 71, 20-803 Lublin
tel/fax + 48 (081) 746-93-99
tel. kom. + 48/ 603-762-946
e-mail: stefanbatruch@gmail.com
http://www.grekat.stalwol.pl/

ks. Vitalii BoBoiko
ul. Jana Kochanowskiego 49B
38-300 Gorlice

ks. Błażejewski Krzysztof
ul. kardynała Stefana Wyszyńskiego 3/3
37-600 Lubaczów

ks. Vasyl Berkyta
ul. Piotrkowska 243/3
90-546 Łódź
tel.: +48 511 006 701
e-mail: lodz@lodz.cerkiew.net.pl
Adres internetowy: www.lodz.cerkiew.net.pl https://www.facebook.com/ugccoplodz/

ks. Czuchta Jarosław
38-316 Wysowa 17
tel. kom. + 48/ 517 221554
e-mail: jarekczuchta@poczta.fm

ks. Dmytro Fedlyuk
ul. Wiślna 11; 31-007 Kraków, woj. małopolskie
tel: +48 729 378 927
e:mail:dmytrofedlyuk@gmail.com

o. Harasim Dymitr, OSBM
ul. Salezjańska 2, 37-700 Przemyśl
tel. + 48 (016) 670-71-30
fax + 48 (16) 679-03-42
tel. kom. + 48/ 608-533-204
e-mail: dmhar@wp.pl

ks. Hladiy Roman
ul. Strumykowa 28A/10, 03-138 Warszawa
tel.kom: +48/ 570-443-757
e-mail: hladiygr@gmail.com

ks.. Serhij Holiat
ul. Wiślna 11, 31-007 Kraków
tel. +48 539 333 198

Ks. Kaczmar Piotr
38-312 Ropa Łosie 219
tel. + 48 (018) 353-43-04
tel. kom. + 48/ 603-721-193
e-mail: piotr.kaczmar@cerkiew.net

Ks. diakon Kaczmar Włodzimierz
Kobylnica Wołoska 102
37-627 Wielkie Oczy
Tel. 781763598
e-mail: wladkaczmar@gmail.com

Ks. Kiszko Bogdan
Mokre 119, 38-542 Rzepedź
tel. + 48 (013) 462-90-21
tel. kom. + 48/ 600-580-085
e-mail: bogdan.kiszko@cerkiew.net

Ks. Kocurowski Roman
Plac Tadeusza Czackiego 1/3
37-700 Przemyśl
tel: +48 739 519 558
e-mail: kocromano@gmail.com

Ks. dr Kostecki Mikołaj
ul. Basztowa 13/3
37-700 Przemyśl
tel. +48 696 719 740
e-mail: kostetskyym@yahoo.com

o. Kowal Julian, OSBM
ul. Salezjańska 2, 37-700 Przemyśl
tel. + 48 (016) 670-71-30
tel. kom. + 48/ 602-670-114
fax + 48 (16) 679-03-42

o. Kozićkyj Mikołaj, OSBM – Protoihumen Zakonu Ojców Bazylianów
ul. Miodowa 16, 00-246 Warszawa
tel. + 48 (022) 831-17-18
tel.kom: 606816343
e-mail: kozitskyy@yahoo.com

Ks. protojerej Kruba Bogdan
ul. Jarocińska 1/224
04-171 Warszawa
tel. kom. + 48/ 693-821-534
e-mail: bohdankruba@gmail.com

o. Kuszka Jan Piotr, OSBM
ul. Miodowa 16, 00-246 Warszawa
tel. + 48 (022) 831-17-18
e-mail: kuszka@bazylianie.pl

Ks. Kryk Bohdan
Adres do korespondencji
ul. św. Kingi 20/16, 35-614 Rzeszów
tel. 501685948
e-mail: bohdan_kryk@o2.pl
http://www.uspennia.rzeszow.pl

ks. Łychacz Adrian
Hłomcza 50, 38-500 Sanok
Tel. kom.: +48/726 882 010
E-mail: aychacz@gmail.com

ks. Vitalii Madarash
ul. Dzieci Warszawy 11D/34
02-495 Warszawa
tel.: +48 661 686 150
e-mail: omadarash81@gmail.com

ks. Igor Malysh
ul. Słowackiego 15a m. 12
26-600 Radom
tel.: +48 739 648 132
e-mail: malyshihor@gmail.com

Ks. dr Michaliszyn Mirosław
ul. Kobierzyńska 64/2, 30-363 Kraków
tel. kom. + 48/ 502-854-581
e-mail: Myronm@op.pl

Ks. dr hab. Moskałyk Jarosław
ul. Ratajskiego1a/4, 61-726 Poznań
Profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

Ks.Orshulyak Dmytro
ul. Mehoffera 70 b m 20
03-131, Warszawa
E-mail : dmytro.orshulyak@gmail.com

Ks. Pacan Grzegorz
ul. Jana Kochanowskiego 49B
38-300 Gorlice
Tel. kom.:+48 604 691 338
E-mail: grzegorzpacan@gmail.com

Ks. Protojerej Pańczak Bogdan
ul. Wyszyńskiego 6, 20-950 Lublin
tel/fax + 48 (081) 532-24-68
tel. kom. + 48/ 607-60-49-75
e-mail: b.panczak@poczta.onet.pl

Ks. Protojerej Pawliszcze Piotr
ul. Wiślna 11, 31-007 Kraków
tel. + 48 (012) 429-28-61
tel. kom. + 48/ 502-036-141
e-mail: pawliszcze@wp.pl

o. Pidchekha Parteniusz, OSBM
ul. Miodowa 16, 00-246 Warszawa
tel.kom. +48/ 791-828-511
e-mail: papaosbm@gmail.com

o. Pidłypczak Orest, OSBM
ul. Miodowa 16, 00-246 Warszawa
tel. + 48 (022) 831-17-18
e-mail: osbmor@free.polbox.pl

Ks. mitrat Pipka Jan
ul. Zdrojowa 8, 33-380 Krynica-Zdrój
tel. + 48 (018) 471-54-82
tel. kom. + 48/ 693 302 382
e-mail: janpipka@poczta.onet.pl

Ks. mitrat dr Prach Bogdan
Вул. Іл. Свєнціцького, 17
м. Львів, 79011
Тел.: (38/032) 240-99-40 (секретаріат)
(38/032) 240-99-44 (відділ інформації та зовнішніх зв’язків)
Факс: (38/032) 240-99-50
Ел. пошта: info@ucu.edu.ua

Ks. Rachkovskyy Volodymyr
ul. Bernardyńska 19/36, 02-676 Warszawa
Tel.: +48/576 003 857
E-mail: rachov2012@mail.ru

Ks. Rohuń Paweł
ul. Bernardyńska 19/35
02-904 Warszawa
tel. kom. +48/ 509 801 625
e-mail: prohun@wp.pl

Ks. dr diakon Siwicki Piotr
skr. poczt. 10, ul Kolorowa 6/1A 20-034 Lublin
tel. kom. + 48/ 692-111-671
e-mail: ruthenus@kul.lublin.pl
Sekretarz Rady Ekumenicznej

Ks. Siwiec Paweł
ul. Hallera 30/25, 38-300 Gorlice
tel. + 48 (018) 352-10-46
Rezydent w Parafii Gorlice

Ks. mitrat Stepan Bogdan
ul. Komisji Edukacji Narodowej 3/2, 37-700 Przemyśl
tel. + 48 (016) 6787 868

Ks. dr Storoniak Jarosław
ul. Łopacińskiego 5, skr. poczt. nr 2, 20-042 Lublin
tel. kom. + 48/ 663-471-272
e-mail: proekt@wp.pl

Ks. Szady Paweł
ul. Cerkiewna 1; 37-500 Jarosław
tel.kom +48/ 669-342-000
e-mail: szadyp1223@gmail.com

ks. Piotr Tsiviuk
Tarnów
tel.+48 791 071 606

Ks. Protojerej Tarapacki Jan
ul. T. Wiśniowskiego 12B, 37-700 Przemyśl
tel. kom. + 48/ 505-003-609
e-mail: jtarapacki@przemyslgr.opoka.org.pl

o. Yaremchuk Hryhorij, OSBM
ul. Miodowa 16, 00-246 Warszawa
tel.kom.+48/ 791-828-525
e-mail: yaremchuk@windowslive.com

Ks. Protojerej Żuraw Andrzej
38-543 Komańcza 173
tel. + 48 (013) 467-71-40
tel. kom. + 48/ 512-007-809
e-mail: andrzej.zuraw@cerkiew.net