DUCHOWIEŃSTWO

Informujemy, iż poniższe dane znajdujące się na stronie cerkiew.org mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów kościelnych zgodnie z Kodeksem Kanonów Kościołów Wschodnich. Zabrania się wykorzystywania danych do celów marketingowych oraz komercyjnych.

Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Eugeniusz Popowicz
Metropolita Przemysko-Warszawski

ul. Błogosławionego biskupa Jozafata Kocyłowskiego 4,
37-700 Przemyśl
tel\fax +48(16) 678 78 68
e-mail: kuria@przemyslgr.opoka.org.pl,
http://www.cerkiew.org

Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Jan Martyniak – Senior
ul. Chopina 8,
37-700 Przemyśl
tel. +48 (16) 678 35 23
e-mail: kuria@przemyslgr.opoka.org.pl,
http://www.cerkiew.org

ks. mitrat dr Batruch Stefan
ul. Al. Warszawska 71, 20-803 Lublin
tel/fax + 48 (081) 746-93-99
tel. kom. + 48/ 603-762-946
e-mail: s.batruch@kuria.lublin.pl
http://www.grekat.stalwol.pl/

ks. Błażejewski Krzysztof
37-500 Jarosław
ul. Cerkiewna 3
tel. kom. 516-650-912
e-mail: kblazejewski@o2.pl

ks. Czuchta Jarosław
38-316 Wysowa 17
tel. kom. + 48/ 517 221554
e-mail: jarekczuchta@poczta.fm

ks. mitrat Feciuch Michał – emeryt
ul. Купчиньського 40, Львів
tel. kom. +380630603789

ks. Protojerej Gaborczak Piotr
ul. 1 Maja 1E/22, 82-440 Dzierzgoń
tel. + 48 (055) 276-25-40
e-mail: piotr.gaborczak@cerkiew.net

Ks. Gliniewicz Dariusz
ul. Mazurska 48
11-440 Reszel
tel. kom. + 48/ 663-990-028
e-mail: dariusz.gliniewicz@cerkiew.net

Ks. Protojerej Gościński Jarosław
ul. Metropolity Andrzeja Szeptyckiego 8, 14-200 Iława
tel. + 48 (089) 648-76-10
tel. kom. + 48/ 609-185-608
e-mail: jaroslaw.goscinski@cerkiew.net

Ks. protojerej Hałuszka Jan
ul. Lubelska 12, 10-086 Olsztyn
tel. + 48 (089) 757-08-55
tel. kom. + 48/ 609-93-90-21
e-mail: jhaluszka@poczta.onet.pl

o. Harasim Dymitr, OSBM
ul. Salezjańska 2, 37-700 Przemyśl
tel. + 48 (016) 670-71-30
fax + 48 (16) 679-03-42
tel. kom. + 48/ 608-533-204
e-mail: dmhar@wp.pl

o. Harasim Ihor, OSBM
ul. Reja 5, 11-400 Kętrzyn
tel./fax + 48 (089) 751-20-61
tel.kom: 602670114
e-mail: bazylianiewa@wp.pl
http://bazylianie.pl/

ks. Hladiy Roman
ul. Strumykowa 28A/10, 03-138 Warszawa
tel.kom: +48/ 570-443-757
e-mail: hladiygr@gmail.com

Ks. Hubacz Igor
ul. ks. Bazylego Hrynyka 1
14-400 Pasłęk
tel. kom. +48/ 503 991 167
e-mail: czabuh@gmail.com

Ks. Hudko Piotr
ul. Moniuszki 14b/3, 14-500 Braniewo
tel. + 48 (055) 243-51-64
tel. kom. + 48/ 503-758-448
e-mail: piotr.hudko@cerkiew.net

Ks. Kaczmar Piotr
38-312 Ropa Łosie 219
tel. + 48 (018) 353-43-04
tel. kom. + 48/ 603-721-193
e-mail: piotr.kaczmar@cerkiew.net

Ks. diakon Kaczmar Włodzimierz
Kobylnica Wołoska 102
37-627 Wielkie Oczy
Tel. 781763598
e-mail: wladkaczmar@gmail.com

o. Kepeszczuk Bazyli, OSBM
ul. Turystyczna 11,
11-600 Węgorzewo
tel. +48(087) 427-29-41
fax +48(087) 427-28-27
tel.kom. +48/ 606-473-882
e-mail: kepeschchuk@yahoo.com

Ks. Kiszko Bogdan
Mokre 119, 38-542 Rzepedź
tel. + 48 (013) 462-90-21
tel. kom. + 48/ 600-580-085
e-mail: bogdan.kiszko@cerkiew.net

Ks. Kocurowski Roman
ul. Bernardyńska 19/35
02-904 Warszawa
tel: +48 739 519 558
e-mail: kocromano@gmail.com

Ks. dr Kostecki Mikołaj
Hłomcza 50, 38-500 Sanok
tel. +48 696 719 740
e-mail: kostetskyym@yahoo.com

o. Kowal Julian, OSBM
ul. Salezjańska 2, 37-700 Przemyśl
tel. + 48 (016) 670-71-30
tel. kom. + 48/ 602-670-114
fax + 48 (16) 679-03-42

o. Kozićkyj Mikołaj, OSBM – Protoihumen Zakonu Ojców Bazylianów
ul. Miodowa 16, 00-246 Warszawa
tel. + 48 (022) 831-17-18
tel.kom: 606816343
e-mail: kozitskyy@yahoo.com

Ks. protojerej Krawiecki Juliusz
ul. Poniatowskiego 4, 11-200 Bartoszyce
tel. + 48 (089) 763-22-33
tel. kom. + 48/ 604-426-287
e-mail: kskr@onet.pl

Ks. protojerej Kruba Bogdan
ul. Wrzeciono 6/104
01-961 Warszawa
tel. kom. + 48/ 693-821-534
e-mail: bohdan.kruba@cerkiew.net

o. Kuszka Piotr, OSBM
ul. Miodowa 16, 00-246 Warszawa
tel. + 48 (022) 831-17-18
fax. + 48 (22) 831-17-59
e-mail: kuszka@bazylianie.pl

Ks. Kryk Bohdan
Adres do korespondencji
ul. św. Kingi 20/16, 35-614 Rzeszów
tel. 501685948
e-mail: bohdan_kryk@o2.pl
http://www.uspennia.rzeszow.pl

Ks. Leszko Dymitr
ul. ul. ks. Mirosława Ripeckego 1
11-220 Górowo Iławeckie
tel. kom. +48/ 725 782 585
e-mail: leshkodima@gmail.com

Ks. mitrat mgr lic. Łajkosz Jan
ul. ks. Mirosława Ripeckego 1, 11-220 Górowo Iławeckie
tel./fax + 48 (089) 761-17-79
e-mail: i_lajkosh@wp.pl

ks. Łychacz Adrian
ul. Wiślna 11, 31-007 Kraków
Tel. kom.: +48/726 882 010
E-mail: aychacz@gmail.com

Ks. Mariak Jan
Plac Orła Białego 8,
78-530 Wierzchowo
tel. kom. + 48/ 609-160-898
e-mail: jan.mariak@cerkiew.net

Ks. Protojerej Masłej Artur
ul. Braniewska 3, 14-520 Pieniężno
tel./fax + 48 (055) 243-68-58
tel. kom. + 48/ 602-452-589
e-mail: artur.maslej@cerkiew.net

Ks. dr Michaliszyn Miron
ul. Króla Kazimierza 20/3, 35-061 Rzeszów
tel. + 48 (017) 853-33-12
tel. kom. + 48/ 502-854-581
e-mail: MyronM@op.pl

Ks. dr hab. Moskałyk Jarosław
ul. Ratajskiego1a/4, 61-726 Poznań
Profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

Ks. Protojerej Nazar Grzegorz
ul. Kopernika 2/68, 38-300 Gorlice
tel. + 48 (018) 352-55-95
tel.kom. + 48/ 601-154-578
e-mail: grzegorz.nazar@cerkiew.net

Ks.Orshulyak Dmytro
ul. F. Pancera 8/45
03-187 Warszawa
Tel. kom.: +48/574 565 710
E-mail: orsh@list.ru

Ks. dn Pacan Grzegorz
Hłomcza 50, 38-500 Sanok
Tel. kom.:+48 604 691 338
E-mail: grzegorzpacan@gmail.com

o. Parasyuk Bazyli, OSBM
ul. Turystyczna 11,
11-600 Węgorzewo
tel. kom: 722714170
e-mail: andriy-bazyli@hotmail.com.data

Ks. Protojerej Pańczak Bogdan
ul. Wyszyńskiego 6, 20-950 Lublin
tel/fax + 48 (081) 532-24-68
tel. kom. + 48/ 607-60-49-75
e-mail: b.panczak@kuria.lublin.pl

Ks. Protojerej Pawliszcze Piotr
ul. Wiślna 11, 31-007 Kraków
tel. + 48 (012) 429-28-61
tel. kom. + 48/ 502-036-141
e-mail: pawliszcze@wp.pl

o. Pidchekha Parteniusz, OSBM
ul. Miodowa 16, 00-246 Warszawa
tel.kom. +48/ 791-828-511
e-mail: papaosbm@gmail.com

o. Pidłypczak Orest, OSBM
ul. Miodowa 16, 00-246 Warszawa
tel. + 48 (022) 831-17-18
e-mail: osbmor@free.polbox.pl

o. Pidłypczak Mirosław, OSBM
ul. Reja 5, 11-400 Kętrzyn
tel./fax + 48 (089) 751-20-61

o. diakon Pietnoczka Bohdan, OSBM
ul. Miodowa 16, 00-246 Warszawa
tel. + 48 (022) 831-17-18

Ks. mitrat Pipka Jan
ul. Zdrojowa 8, 33-380 Krynica-Zdrój
tel. + 48 (018) 471-54-82
tel. kom. + 48/ 693 302 382
e-mail: janpipka@poczta.onet.pl

Ks. Potoczny Paweł
ul. Żelichowo 31
82-100 Nowy Dwór Gdański
e-mail: swmikolajcyganek@gmail.com
tel. kom + 48 727 941 458
http://pwpotoczny.blogspot.com/;
http://www.cyganek.ndg.pl

Ks. mitrat dr Prach Bogdan
Вул. Іл. Свєнціцького, 17
м. Львів, 79011
Тел.: (38/032) 240-99-40 (секретаріат)
(38/032) 240-99-44 (відділ інформації та зовнішніх зв’язків)
Факс: (38/032) 240-99-50
Ел. пошта: info@ucu.edu.ua
Rektor Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie

Ks. Rachkovskyy Volodymyr
ul. Bernardyńska 19/35, 02-676 Warszawa
Tel.: +48/576 003 857
E-mail: rachov2012@mail.ru

Ks. Rohuń Paweł
ul. Plac Tadeusza Czackiego 1/4
37-700 Przemyśl
tel. kom. +48/ 509 801 625
e-mail: prohun@wp.pl

Ks. dr diakon Siwicki Piotr
skr. poczt. 10, ul Kolorowa 6/1A 20-034 Lublin
tel. kom. + 48/ 692-111-671
e-mail: ruthenus@kul.lublin.pl
Sekretarz Rady Ekumenicznej

Ks. Siwiec Paweł
ul. Hallera 30/25, 38-300 Gorlice
tel. + 48 (018) 352-10-46
Rezydent w Parafii Gorlice

Ks. mitrat Sroka Andrzej
ul. Ks. Bazylego Hrynyka 1-2, 14-400 Pasłęk
tel. kom. + 48/ 601-625-496
e-mail: andrzej.sroka@cerkiew.net

o. Staruch Paweł, OSBM
ul. Turystyczna 11, 11-600 Węgorzewo
tel. kom.+ 48/ 887-450-838
fax + 48 (087) 427-29-41
e-mail:opstaruch@wp.pl

Ks. mitrat Stepan Bogdan
ul. Komisji Edukacji Narodowej 3/2, 37-700 Przemyśl
tel. + 48 (016) 6787 868

Ks. Protojerej Stołycia Grzegorz Andrzej
Chrzanowo 1, 19-300 Ełk
tel. + 48 (087) 619-43-30
tel. kom. + 48/ 502-283-744
e-mail: stolycia@interia.pl

ks.Storoniak Roman
ul. Dąbrowskiego 30, 14-300 Morąg
tel.kom. +48/ 605-744-245
e-mail: rstoroniak@wp.pl

Ks. dr Storoniak Jarosław
ul. Łopacińskiego 5, skr. poczt. nr 2, 20-042 Lublin
tel. kom. + 48/ 663-471-272
e-mail: proekt@wp.pl
Ks. Protojerej Sytczyk Bogdan
ul. Wyszyńskiego 8, 11-110 Lidzbark Warmiński
tel. + 48 (089) 767-03-03
tel. kom. + 48/ 668-167-307
e-mail: bogdan.s@poczta.onet.pl

Ks. Szady Paweł
ul. Bł.bp. Jozafata Kocyłowskiego 4/3, 37-700 Przemyśl
tel.kom +48/ 669-342-000
e-mail: szadyp1223@gmail.com
Ks. Protojerej Tarapacki Jan
ul. T. Wiśniowskiego 12B, 37-700 Przemyśl
tel. kom. + 48/ 505-003-609
e-mail: jtarapacki@przemyslgr.opoka.org.pl

Ks. Tarapacki Stanisław
ul. Lubelska 12, 10-086 Olsztyn
tel. + 48 (089) 527-72-63
tel. kom. + 48/ 606-613-004
e-mail: stanisław.tarapacki@cerkiew.net

o. Yaremchuk Hryhorij, OSBM
ul. Miodowa 16, 00-246 Warszawa
tel.kom.+48/ 791-828-525
e-mail: yaremchuk@windowslive.com

Ks. Protojerej Żuraw Andrzej
38-543 Komańcza 173
tel. + 48 (013) 467-71-40
tel. kom. + 48/ 512-007-809
e-mail: andrzej.zuraw@cerkiew.net

 

Księża poza granicami diecezji:
Madzelan, o. Jarosław Jakub
Moskałyk, ks. dr hab. Jarosław
Prach, ks. dr Bogdan