Instytucje

1. ARCHIWUM ARCHIDIECEZJALNE

Dyrektor mgr Bogdan Biłyj
Adres: ul. bpa Jana Śnigurskiego 2A, 37-700 Przemyśl
tel./fax: +48 16 678 78 68
e-mail: kuria@przemyslgr.opoka.org.pl

2. CARITAS ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKO-WARSZAWSKIEJ

ks. Adrian Łychacz – dyrektor
ks. Paweł Szady – zastępca dyrektora

3. REDAKCJA „BŁAHOWIST”

Dyrektor mgr Bohdan Tchórz
Adres: ul. Kościuszki 28/3; 11-220 Górowo Iławeckie, woj. warmińsko-
-mazurskie
tel./fax: +48 89 761 04 21
e-mail: blahowist@poczta.onet.pl

4. WYDAWNICTWO ARCHIDIECEZJALNE

Dyrektor ks. mgr protojerej Bogdan Mirosław Stepan
Adres: ul. bpa Jana Śnigurskiego 2A; 37-700 Przemyśl
tel./fax: +48 16 678 78 68
http://cerkiew.org

5. METROPOLITALNE SEMINARIUM GRECKOKATOLICKIE W LUBLINIE

WICEREKTOR ks. protojerej mgr lic. Bogdan Marek Pańczak

SPOWIEDNIK
ks. dr mitrat Stefan Jan Batruch

Adres: ul. Wyszyńskiego 6; 20-950 Lublin, skr. poczt. 214
tel./fax: +48 81 532 24 68
e-mail: seminarija.lublin@gmail.com

Wicerektor:
e-mail: b.panczak@poczta.onet.pl
http://seminarija.pl

6. INSTYTUT REGENCKI ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKO-WARSZAWSKIEJ

Dyrektor mgr Jarosław Wujcik Adres: ul. bpa Jana Śnigurskiego 2A, 13; 37-700 Przemyśl
tel. +48 16 678 78 68
e-mail: jaroslaw_wujcik@op.pl