Instytucje

1. ARCHIWUM ARCHIDIECEZJALNE

Dyrektor mgr Bogdan Biłyj
Adres: ul. bpa Jana Śnigurskiego 2A, 37-700 Przemyśl
tel./fax: +48 16 678 78 68
e-mail: kuria@przemyslgr.opoka.org.pl

2. CARITAS ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKO-WARSZAWSKIEJ

ks. Jan Hałuszka – dyrektor
ks.Igor Hubacz  – wicedyrektor
ks.  Jarosław  Gościński – sekretarz
ks. Bohdan Sytczyk – dyrektor regionu północnego
ks. Piotr Kaczmar – dyrektor regionu południowego
ks. Juliusz Krawiecki – członek rady

Adres: ul. Dąbrowskiego 30; 14-300 Morąg, woj. warmińsko-mazurskie
tel. +48 89 757 08 55, kom. +48 609 939 021
e-mail: jhaluszka@poczta.onet.pl
Dane Caritas
Caritas Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej Obrządku Greckokatolickiego
(Biz.-Ukr.) z siedzibą w Morągu
Numer konta: PKO BP SA I o/Morąg 10 1020 3613 0000 6402 0080 7032
Adres korespondencyjny: ul. Dąbrowskiego 30; 14-300 Morąg
Adres poczty elektronicznej: caritas.gr.morag@poczta.onet.pl
Telefony: 89 757 08 55; 609 939 021
NIP 5821489861 REGON 170387620

3. REDAKCJA „BŁAHOWIST”

Dyrektor mgr Bohdan Tchórz
Adres: ul. Kościuszki 28/3; 11-220 Górowo Iławeckie, woj. warmińsko-
-mazurskie
tel./fax: +48 89 761 04 21
e-mail: blahowist@poczta.onet.pl

4. WYDAWNICTWO ARCHIDIECEZJALNE

Dyrektor ks. mgr protojerej Bogdan Mirosław Stepan
Adres: ul. bpa Jana Śnigurskiego 2A; 37-700 Przemyśl
tel./fax: +48 16 678 78 68
http://cerkiew.org

5. METROPOLITALNE SEMINARIUM GRECKOKATOLICKIE W LUBLINIE

WICEREKTOR ks. protojerej mgr lic. Bogdan Marek Pańczak

SPOWIEDNIK
ks. dr mitrat Stefan Jan Batruch

Adres: ul. Wyszyńskiego 6; 20-950 Lublin, skr. poczt. 214
tel./fax: +48 81 532 24 68
e-mail: b.panczak@kuria.lublin.pl
http://seminarija.pl

6. INSTYTUT REGENCKI ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKO-WARSZAWSKIEJ

Dyrektor mgr Jarosław Wujcik Adres: ul. bpa Jana Śnigurskiego 2A, 13; 37-700 Przemyśl
tel. +48 16 678 78 68
e-mail: jaroslaw_wujcik@op.pl