Kapelani

KAPELANI WOJSKOWI

Ks. mgr protojerej Bogdan Kruba,
kapelan w Ordynariacie Polowym Wojska Polskiego
– koordynator do spraw duszpasterstwa wiernych obrz. greckokatolickiego przy Ordynariacie Polowym Wojska Polskiego

Ks. mgr Jan Tarapacki,
ppłk Straży Granicznej, kapelan Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej

KAPELANI WIĘZIENNI  

Ks. dr Jarosław Grzegorz Storoniak,
kapelan w zakładzie Karnym w Chełmie,
Krajowy Duszpasterz Więziennictwa Kościoła Greckokatolickiego w Polsce

ks. dr Mikołaj Kostetskyy
kapelan w Areszcie Śledczym w Sanoku
kapelan w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych
kapelan w Zakładzie Karnym w Przemyślu
kapelan w Zakładzie Karnym w Rzeszowie

DUSZPASTERZ HONOROWYCH DAWCÓW KRWI

Ks. mgr Jan Tarapacki