Kapelani

KAPELANI WOJSKOWI

Ks. mgr Dariusz Gliniewicz,
kapelan w Centrum Szkolenia Strazy Granicznej w Kętrzynie

Ks. mgr protojerej Bogdan Kruba,
kapelan w Ordynariacie Polowym Wojska Polskiego
– koordynator do spraw duszpasterstwa wiernych obrz. greckokatolickiego przy Ordynariacie Polowym Wojska Polskiego

Ks. mgr Jan Mariak,
podporucznik Wojska Polskiego, kapelan Sił Powietrznych w rezerwie

Ks. mgr Bogdan Sytczyk,
kapelan wojskowy dla zołnierzy i rodzin greckokatolickich w Warminsko-Mazurskim Dekanacie Polowym

Ks. mgr Jan Tarapacki,
ppłk Straży Granicznej, kapelan Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej

KAPELANI WIĘZIENNI  

Ks. dr Jarosław Grzegorz Storoniak,
kapelan w zakładzie Karnym w Chełmie,
Krajowy Duszpasterz Więziennictwa Kościoła Greckokatolickiego w Polsce

ks. dr Mikołaj Kostetskyy
kapelan w Areszcie Śledczym w Sanoku
kapelan w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych
kapelan w Zakładzie Karnym w Przemyślu
kapelan w Zakładzie Karnym w Rzeszowie

DUSZPASTERZ HONOROWYCH DAWCÓW KRWI

Ks. mgr Jan Tarapacki