Urzędy i duszpasterstwa

KURIA METROPOLITALNA

Adres:
ul. bpa Jana Śnigurskiego 2A ; 37-700 Przemyśl
tel./fax: +48 16 678 78 68
e-mail: kuria@przemyslgr.opoka.org.pl
adres: http://cerkiew.org

godziny przyjęć: 9:00-14:00

PROTOSYNKEL – WIKARIUSZ GENERALNY
ks. mgr mitrat Bogdan Stepan

ul. bpa Jana Śnigurskiego 2A; 37-700 Przemyśl
tel.: +48 16 6787 868

SYNKEL – DS. ZAKONÓW
o. Kuszka Piotr, OSBM
Miodowa 16, 00-246 Warszawa
tel. + 48 (022) 831-17-18
fax. + 48 (22) 831-17-59
e-mail: kuszka@bazylianie.pl

 

SYNKEL – DS. DUSZPASTERSTWA MŁODZIEŻY
ks. mgr Jan Pipka
ul. Zdrojowa 8; 33-380 Krynica Zdrój, woj. małopolskie
tel. + 48 18 471 54 82, kom. 693 302 382
e-mail: janpipka@poczta.onet.pl

WIKARIUSZ SĄDOWY
ks. mgr lic. protojerej Piotr Pawliszcze
e-mail: pawliszcz@wp.pl
tel: 502036141

KANCLERZ
ks. dr Mikołaj Kostecki
Hłomcza 50, 38-500 Sanok
tel:+48 696719740
e-mail: kostetskyym@yahoo.com

NOTARIUSZ
mgr Anna Kich

ul. bpa Jana Śnigurskiego 2A; 37-700 Przemyśl
tel./fax: +48 16 678 78 68

EKONOM
ks. mgr Paweł Rohuń
ul. bpa Jana Śnigurskiego 2A; 37-700 Przemyśl
tel.: +48 16 6787 868
tel: 509801625
e-mail: prohun@wp.pl

 

REFERENT DO SPRAW ADMINISTRACYJNYCH

Michał Pulkowski
ul. bpa Jana Śnigurskiego 2A; 37-700 Przemyśl
tel./fax: +48 16 678 78 68
tel. kom.: +48 512 736 509
e-mail: k.grkat.mp@gmail.com

 

KONSULTANT PRAWNY
mec. Mirosław Lewczyk

mec. Daniel Sawczyszyn

 

KOLEGIUM KONSULTORÓW
ks. mgr mitrat Bogdan Stepan
o. mgr lic. Mikołaj Kozićkyj
ks. dr mitrat Stefan Batruch
ks. mgr lic. protojerej Piotr Pawliszcze
ks. mgr lic. protojerej Andrzej Żuraw

 RADA KAPŁAŃSKA 

Członkowie Rady z urzędu:
ks. mgr mitrat Bogdan Stepan
o. mgr lic. Mikołaj Kozićkyj  OSBM
ks. mgr lic. protojerej Bogdan Pańczak
ks. mgr Paweł Rohuń

Członkowie Rady z wyboru:
ks. dr mitrat Stefan Batruch
ks. mgr lic. protojerej Piotr Pawliszcze
ks. mgr Bohdan Kryk

Członkowie Rady z nominacji:
ks. mgr lic. protojerej Andrzej Żuraw
ks. mgr protojerej Jan Tarapacki

KOMISJA KATECHETYCZNA – VACAT

RADA EKONOMICZNA

Przewodniczący Rady: ks. abp Eugeniusz Popowicz – Metropolita Przemysko-Warszawski
ks. mitrat Jan Pipka
ks. mitrat Bogdan Stepan
ks. mgr lic. protojerej Piotr Pawliszcze
mgr Michał Pulkowski
mgr Daniel Sawczyszyn
mgr Mirosław Lewczyk

 RADA EKUMENICZNA – VACAT

KOMISJA DO SPRAW DUSZPASTERSTWA MŁODZIEŻY
ks. protojerej Grzegorz Nazar – przewodniczący
ks. mitrat Jan Pipka
ks. dr mitrat Stefan Batruch
ks. dr Mikołaj Kostecki

ARCHIDIECEZJALNA KOMISJA KONSERWATORSKA DO SPRAW OCHRONY ZABYTKÓW ARCHITEKTURY I ROZWOJU SZTUKI CERKIEWNEJ
mgr Eugeniusz Zawałeń – przewodniczący
ks. mgr mitrat Bogdan Mirosław Stepan
mgr inż. Jerzy Lewosiuk
mgr Adam Jarosław Giemza
mgr Małgorzata Dawidiuk

adres Komisji:
ul. bpa Jana Śnigurskiego 2A; 37-700 Przemyśl
tel./fax: +48 16 678 78 68
e-mail: kuria@przemyslgr.opoka.org.pl

 

SĄD BISKUPI
SĄD I INSTANCJI DLA GREKOKATOLIKÓW ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKO-WARSZAWSKIEJ
Adres: Metropolitalny Sąd Archidiecezji Warmińskiej ul. Pieniężnego 22; 10-006 Olsztyn
tel. +48 89 524 71 50; +48 89 524 71 54; +48 89 524 71 56
e-mail: trybunal@olsztyn.opoka.org.pl

 

TRYBUNAŁ II INSTANCJI DLA GREKOKATOLIKÓW ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKO-WARSZAWSKIEJ
Adres: Gdański Trybunał Metropolitalny ul. Armii Krajowej 46; 81-365 Gdynia
tel. +48 58 661 57 37
e-mail: trybunal@diecezja.gda.pl

 ARCHIDIECEZJALNE DUSZPASTERSTWO RODZIN – VACAT

ARCHIDIECEZJALNY EGZORCYSTA –VACAT