Kapituła

Kapituła katedralna, powołana 20 kwietnia 1816 r., reaktywowana w 1968 r.

PREPOZYT
ks. mitrat Bogdan Stepan – protosynkel

KANONICY:
ARCHIDIAKON
ks. mitrat Jan Pipka (2 lutego 1997 r.)

KANONICY HONOROWI:
ks. mitrat  dr Bogdan Prach (13 marca 1997 r.)