Kapituła

Kapituła katedralna, powołana 20 kwietnia 1816 r., reaktywowana w1968 r.

PREPOZYT
ks. mitrat Bogdan Stepan – protosynkel

KANONICY GREMIALNI:

ARCHIDIAKON
ks. mitrat Jan Pipka (2 lutego 1997 r.)

ks. prałat dr Miron Mirosław Michaliszyn (16 pazdziernika 1998 r.)

KANONICY HONOROWI:
ks. George Sarakauskas (diec. w Stamford, USA) (11 maja 1990 r.)
ks. mitrat  dr Bogdan Prach (13 marca 1997 r.)