XX Galicyjski Salon Sukcesu oraz spotkanie opłatkowe w Przemyślu z udziałem ks. biskupa Eugeniusza Popowicza

XX Galicyjski Salon Sukcesu oraz spotkanie opłatkowe w Przemyślu z udziałem ks. biskupa Eugeniusza Popowicza

4 stycznia br. w Przemyślu odbyło się spotkanie XX Galicyjskiego Salonu Sukcesu połączone z opłatkiem bożonarodzeniowym. Na uroczystość opłatkową Kapituła Galicyjskiego Salonu Sukcesu zaprosiła zespoły chóralne: greckokatolicki chór z Soboru Świętego Jana Chrzciciela oraz Katedralny Chór obrządku łacińskiego, a także zespół dziecięcy, który wystąpił z jasełkami bożonarodzeniowymi.
Wśród zaproszonych gości byli hierarchowie z Przemyśla: Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Eugeniusz Popowicz – biskup pomocniczy Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej, któremu towarzyszyli ojciec protoihumen Ihor Harasim z Zakonu Ojców Bazylianów w Warszawie, ks. Bogdan Stepan – kanclerz oraz ks. Paweł Rohuń. Archidiecezję Przemyską obrządku łacińskiego reprezentował Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Adam Szal. Obecny był również przedstawiciel Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Polsce – ks. Jerzy Mokrauz – proboszcz z Przemyśla. Podczas spotkania Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Eugeniusz Popowicz odmówił modlitwę i pobłogosławił prosforę oraz złożył życzenia świąteczne.
Po przemówieniach okolicznościowych wszyscy uczestnicy mieli okazję złożyć sobie wzajemnie życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne, podzielić się opłatkiem oraz prosforą.

glosnik1  Modlitwa oraz przemówienie ks.bpa Eugeniusza Popowicza – biskupa pomocniczego Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej

Print this pageEmail this to someoneShare on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on VK