XI Modlitewne Spotkanie Ekumeniczne pod tytułem ‚Pamięć i Nadzieja”

XI Modlitewne Spotkanie Ekumeniczne pod tytułem ‚Pamięć i Nadzieja”

W dniu 11 lipca 2021 roku o godzinie 15.00 przy zbiorowej mogile Żydów zamordowanych przez Niemców w Hałbowie w 79. rocznicę mordu odbyło się XI Modlitewne Spotkanie Ekumeniczne pod tytułem ‚Pamięć i Nadzieja”. W uroczystości wzięli udział: przedstawiciele Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie na czele z Przewodniczącym Panem Tadeuszem Jakubowiczem, duchowni kościołów greckokatolickiego – ks. Andrzej Żuraw i ks. Bogdan Kliszko oraz rzymskokatolickiego – ks. Józef Obłój. Magurski Park Narodowy na terenie którego mieści się mogiła reprezentował zastępca dyrektora – Piotr Hanas. Udział wzięli mieszkańcy Nowego Żmigrodu i okolic. W okolicznościowym przemówieniu, prezes zarządu Gminy Chrześcijańskiej im. Leona Karcińskiego Pan Zdzisław Senczak podkreślił uniwersalny wymiar pamięci i nadziei. Głównym akcentem uroczystości była wspólna modlitwa przedstawicieli dwóch wyznań. W załączeniu przesyłamy zdjęcia z uroczystości.

Foto i tekst:
Zarząd Gminy Chrześcijańskiej
im. Leona Karcińskiego w Nowym Żmigrodzie

Print this pageEmail this to someoneShare on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on VK