300-lecie Synodu Zamojskiego Kościoła Greckokatolickiego – uroczystości w Zamościu

300-lecie Synodu Zamojskiego Kościoła Greckokatolickiego – uroczystości w Zamościu

17 września w Zamościu, w 300. rocznicę zakończenia Synodu Zamojskiego, odbyła się sesja naukowa zorganizowana przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie i Muzeum Zamojskie pod hasłem „SYNOD ZAMOJSKI 1720-2020 IN MEMORIAM”. Sesja poprzedzona była Mszą św. w katedrze zamojskiej o godzinie 17.00. W uroczystościach wziął udział Metropolita Przemysko-Warszawski abp Eugeniusz Popowicz wraz z duchowieństwem greckokatolickim.
We wrześniu tego roku mija 300 lat od ważnego wydarzenia w dziejach Kościoła Greckokatolickiego, jakim był Synod Zamojski, który obradował w trzech sesjach 26 sierpnia oraz 1 i 17 września 1720 roku i został zwołany przez metropolitę unickiego Leona (Lew) Kiszkę OSBM (ur. 1668, zm. 1728). Na Synodzie, który odbywał się w cerkwi św. Mikołaja, obradowało 140 uczestników. Synodowi przewodniczył nuncjusz papieski w Polsce Girolamo Grimaldi z metropolitą Lwem Kiszką. Na Synodzie było obecnych siedmiu unijnych biskupów, protoarchimandryta Bazyliańskiego Zakonu Antonij Zawadzki. Byli również księża, którzy reprezentowali duchowieństwo i wiernych z całej Kijowskiej Metropolii.
Pierwsze publikacje dokumentów soborowych zostały opublikowane w 1724 roku, a następnie w 1858 i 1883 roku, były to rzymskie edycje przygotowane przez Kongregacje Propagandy Wiary. Dokumenty, postanowienia Synodu Zamojskiego dotyczą: doktryny, organizacji, administracji, prawa i liturgii Kościoła Greckokatolickiego. Synod Zamojski wzmocnił integrację metropolii kijowskiej z Kościołem Katolickim, zapoczątkowaną aktem Unii Brzeskiej z 1596 roku.
Podczas konferencji odbyła się promocja książki „STATUTY SYNODU ZAMOJSKIEGO 1720 ROKU nowe tłumaczenie z komentarzami” pod redakcją Przemysława Nowakowskiego CM, wydanej przez wydawnictwo AVALON w Krakowie.
Na sesji naukowej abp Eugeniusz Popowicz metropolita przemysko – warszawski w swoim wystąpieniu podkreślił, „że Synod Zamojski wniósł wielki wkład w rozwój duchowości, kultury i historii Rzeczypospolitej”. Powiedział również, iż: ”konferencja miała na celu ocenę tego wydarzenia z perspektywy czasu i na podstawie dostępnych dokumentów, konferencja chciała ocenić to, co nasi przodkowie uczynili na tej ziemi. A czynili to dla dobra Kościoła i ludu Bożego, który tutaj mieszkał i był częścią Rzeczpospolitej Obojga Narodów, a więc Białorusinów – Rusinów jak tutaj mówiono – i Polaków”
Obchody 300 – lecia Synodu rozpoczęły się modlitwą. Metropolita przemysko-warszawski koncelebrował Mszę św. pod przewodnictwem biskupa zamojsko-lubaczowskiego Kościoła Rzymskokatolickiego Mariana Rojka.

Program uroczystości i sesji naukowej z dnia 17 września 2020:
17:00 Msza św. w katedrze. Przewodniczy Ordynariusz Zamojski Bp Marian Rojek. Miejsce: Katedra Zamojska
19:00 – 20.45 Konferencja z prezentacją książki. Miejsce: Ratusz Zamojski, sala Consulatus
Otwarcie konferencji
Sesja I . „Wokół Synodu Zamojskiego”
dr Jacek Feduszka (Muzeum Zamojskie), Zamość gospodarzem Synodu Kościoła ruskiego archimandryta dr Sergiusz Gajek MIC (Mińsk, Białoruś), Synod Zamojski i Kościół greckokatolicki na Białorusi
ks. dr hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL (Lublin), Znaczenie Synodu Zamojskiego dla Katolickich Kościołów Wschodnich
Moderator: mgr Andrzej Urbański (dyrektor Muzeum Zamojskiego)
Sesja II. Prezentacja książki
„Statuty Synodu Zamojskiego 1720 roku. Nowe tłumaczenie z komentarzami”, Wyd. Avalon, Kraków 2020.
ks. prof. Stanisław Nabywaniec (Uniwersytet Rzeszowski), Spojrzenie na Synod Zamojski po 300-tu latach
dr hab. Łukasz Marzec (UJ, Kraków), Inspiracje prawne Synodu Zamojskiego
ks. dr hab. Przemysław Nowakowski CM, prof. UPJP II (Kraków), Liturgia Kościoła greckokatolickiego w świetle Synodu Zamojskiego
Moderator: ks. prof. Józef Marecki, (IPN, UPJP II w Krakowie)
Sesja III. Panel dyskusyjny
– pytania i dyskusja
– Piotr Bunar (dyrektor Wydawnictwa „AVALON”), Przedstawienie publikacji Statutów Synodu
Moderator: ks. dr hab. Przemysław Nowakowski CM, prof. UPJP II (Kraków)
Zakończenie konferencji

Print this pageEmail this to someoneShare on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on VK