Ksiądz Arcybiskup Eugeniusz został uhonorowany statuetką „Laur Ziemi Przemyskiej” podczas wielokulturowych uroczystości opłatkowych w Przemyślu

Ksiądz Arcybiskup Eugeniusz został uhonorowany statuetką „Laur Ziemi Przemyskiej” podczas wielokulturowych uroczystości opłatkowych w Przemyślu

20 stycznia w Sali Balowej Restauracji Marko w Przemyślu odbył się „VIII Europejski Salon Sukcesu” połączony z bożonarodzeniowym „Opłatkiem Wielokulturowym”. Uroczyste spotkanie opłatkowe było zorganizowane pod patronatem Prezydenta Miasta Przemyśla – Roberta Chomy oraz Starosty Przemyskiego – Jana Pączka.
Wśród zaproszonych gości byli hierarchowie z Przemyśla: Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Eugeniusz Popowicz – Metropolita Przemysko-Warszawski Kościoła Greckokatolickiego i Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Adam Szal – Metropolita Przemyski. Obecni byli również ks. mitrat Bogdan Stepan – proboszcz Soboru św. Jana Chrzciciela w Przemyślu, przedstawiciel Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Polsce – ks. ppłk Jerzy Mokrauz – dziekan Wojsk Specjalnych, jednocześnie proboszcz prawosławnej parafii w Przemyślu oraz Łukasz Jastrzębski – sekretarz abp. Adama Szala.
Podczas tegorocznych uroczystości Kapituła Salonu Sukcesu uhonorowała statuetką: LAUR ZIEMI PRZEMYSKIEJ arcybiskupa i metropolitę Eugeniusza Popowicza i arcybiskupa metropolitę Adama Szala oraz przedstawiciela Kościoła Prawosławnego ks. ppłk Jerzego Mokrauza, za szczególne zasługi na rzecz dialogu, pojednania i współpracy społeczności zamieszkujących na terenie Ziemi Przemyskiej.
Wśród uczestników świątecznego spotkania byli gospodarze miasta Przemyśla, Starostwa Przemyskiego oraz parlamentarzyści regionu.
Podczas spotkania złożyli życzenia świąteczne, udzielili błogosławieństwa wszystkim obecnym.
Po przemówieniach okolicznościowych wszyscy uczestnicy mieli okazję złożyć sobie wzajemnie życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne.

Print this pageEmail this to someoneShare on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on VK