W Krakowie uczczono 70 rocznicę deportacji ludności ukraińskiej z praojcowskich ziem

W Krakowie uczczono 70 rocznicę deportacji ludności ukraińskiej z praojcowskich ziem

12 maja w rocznice tzw. „ kotła” na plebanii greckokatolickiej w Krakowie (aresztowania duchownych i wiernych w 1947 r)  na tereny północnej i zachodniej Polski w ramach Akcji „Wisła”. Tegoroczne uroczystości zorganizowano przy współudziale Konsulatu Generalnego Ukrainy w Krakowie, ZUwP Oddział w Krakowie, Parafii Greckokatolickiej, Fundacji Św. Włodzimierza, Fundacji „Zustriczi” oraz Zjednoczenia Łemków. W ramach obchodów uroczystości na wstępie zaprezentowano dwa wykłady pana prof. Jana Pisulińskiego oraz pani dr Olgi Kich-Masłej. Prezentacje publikacji były poprzedzone wystawą grafik pani Arety Fedak. Następnie zebranych gości w atmosferę święta rocznicy wprowadził swoim referatem pan prof. Bogdan Halczak z Zielonej Góry. Kolejnym punktem akademii był uroczysty koncert poświęcony deportowanym pod hasłem „Pomimo wszystko jesteśmy” w wykonaniu artystów: p. Sofija Fedyna ze Lwowa, p. Justyna Bluj z Krakowa, Łemkiwśkyj Perstenyk z Gładyszowa, Młodzieżowy Teatr „Popry Wse” z Przemyśla oraz Chór Parafii greckokatolickiej w Krakowie. Na uroczystości przybyli zaproszenia goście z korpusem dyplomatycznym, władzami samorządowymi oraz parafianie parafii greckokatolickiej i zaproszeni goście.

ks. Piotr Pawliszcze

Print this pageEmail this to someoneShare on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on VK