Odpust w Białym Borze, ku czci Narodzenia Najświętszej Bogurodzicy Maryi

Odpust w Białym Borze, ku czci Narodzenia Najświętszej Bogurodzicy Maryi

Przybyłych bardzo licznie do Białego Boru na doroczne Uroczystości Odpustowe Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy wiernych z parafii obu greckokatolickich eparchii w Polsce przywitała i w tym roku piękna słoneczna pogoda, chociaż szczęśliwie z trochę niższą, jak w poprzednich dniach, temperaturą.

Modlitewne czuwanie rozpoczęło się w niedzielę 18 września bardzo wcześnie, bo już o godzinie siódmej w białobórskiej cerkwi została odprawiona Jutrznia a o godz. 8.00 pierwsza Liturgia, którą koncelebrowali księża posługujący wiernym w konfesjonale w czasie głównych uroczystości.

O godzinie dziewiątej rozpoczął się Akatyst do Matki Bożej, który odprawił ks. dr Rusłan Marciszak, proboszcz greckokatolickiej Parafii w Stargardzie. W czasie tego maryjnego nabożeństwa śpiewał parafialny chór także ze stargardzkiej Parafii.

Bezpośrednio przed centralną Liturgią został odprawiony Moleben do Matki Bożej. Odpowiedzialność za to Nabożeństwo Maryjne wzięła na siebie konkatedralna Parafia w Gdańsku z ks. mitratem Józefem Ulickim. Śpiewał również chór z Gdańska.

Uroczysta Pontyfikalna Liturgia rozpoczęła się o godzinie jedenastej. Przewodniczący Liturgii Arcybiskup Metropolita Przemysko-Warszawski Eugeniusz (Popowicz) wraz z Władyką Wrocławsko-Gdańskim Włodzimierzem (Juszczakiem), oraz współkoncelebrującymi kapłanami, zostali procesyjnie wprowadzeni na miejsce liturgicznej celebry z Domu Rekolekcyjnego. Przed cerkwią ustawione zostało dla biskupów Horne sydałyszcze – miejsce przewodniczenia. Fronton cerkwi, zgodnie z zamysłem prof. Jerzego Nowosielskiego, projektanta białobórskiej cerkwi, stanowił monumentalny ikonostas a prezbiterium stanowiła przestrzeń pod chórami, wewnątrz świątyni.

Przybyłych na Liturgię biskupów przywitały dzieci, młodzież oraz delegacja parafian. Osobne słowo przywitania do koncelebransów oraz do wszystkich wiernych skierował ks. proboszcz Mariusz Dmyterko. W czasie Liturgii ze Słowem Bożym zwrócił się do wiernych abp Eugeniusz Popowicz. Były to pierwsze odpustowe uroczystości w Białym Boże, którym przewodniczył władyka Eugeniusz Popowicz jako Arcybiskup Metropolita Przemysko-Warszawski. Na koniec Liturgii przemówił także władyka Włodzimierz.

Bezpośrednio po zakończeniu Boskiej Liturgii rozpoczęła się tradycyjna procesja dookoła cerkwi z Ikoną Matki Bożej czczonej już ponad pół wieku w białobórskiej Parafii. Procesja zakończyła się udzieleniem błogosławieństwa wiernym wizerunkiem Matki Bożej. Wierni mieli też możliwość uczczenia Ikony przez jej ucałowanie.

Ostatnim elementem tegorocznych uroczystości odpustowych w Białym Borze było poświęcenie wody pod krzyżem misyjnym. Modlitwy odczytał władyka Włodzimierz a następnie biskupi i kapłani błogosławili wodę przez zanurzenie krzyża. Na zakończenie wszyscy wierni zostali pokropieni wodą święconą i zaśpiewana została pieśń – modlitwa: Boże Wełykyj Jedynyj … . Wszyscy przybyli do Białego Boru pielgrzymi zostali ugoszczeniu poczęstunkiem na placu cerkiewnym.

Tegoroczne Uroczystości odpustowe w Białym Borze, którym szczególnie sprzyjała pogoda, zgromadziły kilka tysięcy wiernych. W organizację corocznych Uroczystości, pod przewodnictwem ks. Proboszcza Parafii w Białym Borze, od lat bardzo oddanie włączają się miejscowi parafianie, którzy odpowiadają za całą logistykę. Bardzo cenna jest również współpraca z miejscowymi ukraińskimi organizacjami, zwłaszcza ze Związkiem Ukraińców w Polsce oraz z Dyrekcją Ukraińskich Szkół w Białym Borze. Tradycyjnie odpust greckokatolickiej Parafii w Białym Borze jest świętem całej ukraińskiej społeczności w Białym Borze i na całym Pomorzu. Bardzo ważna jest również otwartość, życzliwość i gotowość do współpracy ze strony Władz Miasta i Gminy Biały Bór, której Burmistrz, wraz z członkami Władz Białego Boru, corocznie uczestniczy w uroczystościach odpustowych.

Bez wątpienia uroczystości odpustowe w Białym Borze nie miałyby takiego charakteru i centralnego znaczenia dla Kościoła Greckokatolickiego w Polsce, gdyby nie otwartość i życzliwość duszpasterzy z dekanatów koszalińskiego i słupskiego a także z lubuskiego, którzy wraz ze swoimi wiernymi przyjeżdżają każdego roku do Białego Boru. Tylko kilku księży bierze udział w uroczystej koncelebrze, inni w tym czasie służą wiernym posługą w konfesjonale. Część księży pomaga także miejscowemu proboszczowi w przygotowaniach do odpustu oraz w realizacji programu przygotowanego na sobotę przed uroczystościami odpustowymi.

Również tegoroczne uroczystości odpustowe w Białym Borze będą retransmitowanie na antenie 1 Programu Telewizji Polskiej. Początek programu we wtorek 20 września o godz. 12.45. Serdecznie zapraszamy!

cerkiew.net.pl

SOBOTNIE CZUWANIE PRZED ODPUSTOWYMI UROCZYSTOŚCIAMI W BIAŁYM BORZE
W sobotę 17 września rozpoczęły się uroczystości związane z coroczną pielgrzymką grekokatolików do Sanktuarium Matki Bożej w Białym Borze. Uroczystości odpustowe obchodzone są tradycyjnie w najbliższą niedzielę święta Narodzenia Matki Bożej.

Jak każdego roku, również i tegoroczne uroczystości rozpoczęły się Panachydą – nabożeństwem żałobnym za zmarłych biskupów, kapłanów, osoby zakonne i wiernych, którzy uczestniczyli w przeciągu prawie sześćdziesięciu ostatnich laty przybywali do Białego Boru, aby czcić Matkę Bożą w jej Ikonie, jako Matkę Tułaczy – wygnańców. Nabożeństwu przewodniczył Władyka Wrocławsko-Gdański Włodzimierz (Juszczak) z którym wspólnie modlili się księża przybyli do Białego Boru.

Przed uroczystą Weczirnią z Łytią (Nieszporami) władyka Włodzimierz udzielił niższych święceń Mateuszowi Demeniukowi, studentowi Wyższego Greckokatolickiego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie. Mateusz Demeniuk jest jednym z czterech seminarzystów Eparchii Wrocławsko-Gdańskiej, którzy będą w tym roku kontynuować naukę w Lubelskim Seminarium.

Po udzieleniu niższych święceń przybyli do cerkwi wierni wzięli udział w uroczystej Weczirni z Łytią. Weczirni przewodniczył ks. dr Arkadiusz Trochanowski wraz z diakonem Pawłem Poczekajło. Władyka Włodzimierz przewodniczył Łytii, zwrócił się do wiernych ze Słowem Bożym, oraz udzielił obecnym błogosławieństwa olejem poświęconym w czasie Łytii.

Końcowym elementem sobotniego przygotowania do Odpustu parafialnego było nocne czywanie młodzieży, która w tym roku uczestniczyła w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie. Grupa JORDAN Eparchii Wrocławsko-Gdańskiej liczyła w Krakowie około sześćdziesięciu osób, którą opiekowało się pięciu kapłanów. Do Białego Boru przybyło spośród nich około trzydziestu osób. Pod przewodnictwem ks. dr. Rusłana Marciszaka, Eparchialnego Koordynatora ŚDM oraz ks. dr. Jarosława Romana młodzież modliła się w cerkwi spiewając między innymi pieśni brzmiące w czasie ŚDM w Krakowie. Razem z młodzieżą modlili się też wierni uczestniczący w wieczornym czuwaniu przed pielgrzymką do Sanktuarium Matki Bożej.

W czasie całego wieczornego modlitewnego czuwania wierni mięli możliwość korzystania z Sakramentu Pokutu. Spowiadali księża z okolicznych parafii. Do Białego Boru przybył też między innymi ks. Grzegorz Stołycia, Misjonarz Miłosierdzia z Archieparchii Przemysko-Warszawskiej, który posługiwał wiernym w konfesjonale. Misjonarzem Miłosierdzia w Eparchii Wrocławsko-Gdańskiej, czyli spowiednikiem posiadającym szczególne uprawnienia do rozgrzeszania z zarezerwowanych grzechów w czasie Świętego Roku Miłosierdzia, jest proboszcz Parafii w Białym Borze ks. Mariusz Dmyterko.

cerkiew.net.pl

Print this pageEmail this to someoneShare on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on VK