WYSOCZANY`

Wysoczany 2

 

 

 

 

 

Parafia greckokatolicka p.w. św. Paraskewy

Regon: 371106538

Adres parafii:
Parafia greckokatolicka św. Paraskewy w Wysoczanach; Mokre 199; 38-542 Rzepedź, woj. podkarpackie

Adres proboszcza do korespondencji:
Mokre 199; 38-542 Rzepedź, woj. podkarpackie

Telefony: kom. +48 600 580 085

e-mail: bogdan.kiszko@cerkiew.net

Proboszcz: ks. Bogdan Kiszko

Porządek Mszy św.: niedziele i święta 8:30; w święta niebędące dniami wolnymi od pracy 8:30

Data odpustu: 10 listopada

Biuro parafialne:
Mokre 199; 38-542 Rzepedź

Erygowana w 1994 r.

Księgi metrykalne:
Księga Chrztów od 2002 r. (do 2002 r. w parafii p.w. Opieki Matki Boskiej w Komańczy)
Księga Ślubów od 2003 r. (do 2003 r. w parafii p.w. Opieki Matki Boskiej w Komańczy)
Księga Zgonów od 2003 r. (do 2003 r. w parafii p.w. Opieki Matki Boskiej w Komańczy)

Miejscowości wchodzące w skład parafii: Wysoczany oraz wszystkie miejscowości w gminie Bukowsko