MEDIA

 

„PEREMYSKI ARCHYJEPARCHIJALNI WIDOMOSTI”(ALMANAC „ARCHDIOCESAN NEWS”)

Secretary of the Editorial Board  – Wlodzimierz Pilipowicz

Address:

ul. bł. Jozafata Kocyłowskiego 4; 37-700 Przemyśl
Tel.: +48 16 678 36 96; Mob.: +48 604 554 647 e-mail: kuria@przemyslgr.opoka.org.pl

OFFICIAL ARCHDIOCESAN WEBSITE
Editor: Rev. Protopriest Bogdan  Stepan, M.A.

Website:  http://cerkiew.org

„BLAHOWIST” (A MONTHLY)
Mr. Bogdan Tchorz, M.A.- Editor in Chief

Address:

ul. Kościuszki 28/3, 11-220 Górowo Iławeckie, woj. Warmińsko – mazurskie

Tel./fax.: +48 89 761 04 21

E-mail: blahowist@poczta.onet.pl

 

„BLAHOWIST” CALENDAR (ALMANAC AND CALENDAR)
Mr. Bogdan Tchorz, M.A.- Editor in Chief

Address:

ul. Kościuszki 28/3, 11-220 Górowo Iławeckie, woj. Warmińsko – mazurskie

Tel./fax.: +48 89 761 04 21

E-mail: blahowist@poczta.onet.pl