DEPARTMENTS

 

METROPOLITAN CURIA

Address:
ul. bpa Jozafata Kocyłowskiego 4

37-700 Przemyśl, Poland
tel./fax: +48 16 678 78 68
e-mail: kuria@przemyslgr.opoka.org.pl
Website: http://cerkiew.net

Office hours: 9 AM – 1 PM

 

PROTOSYNCELLUS – VICAR GENERAL


Rev. Mitred Bogdan Stepan, M.A.
ul. bpa Jozafata Kocyłowskiego 4

37-700 Przemyśl, Poland
tel.: +48 16 6787 868

 

JUDICIAL VICAR


Rev. Protopriest Piotr Pawliszcze, S.T.L.

 

CHANCELLOR


Rev. Paweł Rohuń, M.A.
ul. bpa Jozafata Kocyłowskiego 4

37-700 Przemyśl, Poland
tel.: +48 16 6787 868

 

 

NOTARY


Anna Kich, M.A.
ul. bpa Jozafata Kocyłowskiego 4

37-700 Przemyśl, Poland
tel.: +48 16 6787 868

 

 

CHIEF FINANCIAL OFFICER – ECONOME


Michał Pulkowski 
ul. bpa Jozafata Kocyłowskiego 4

37-700 Przemyśl, Poland
tel.: +48 16 6787 868
e-mail: k.grkat.mp@gmail.com

 

CHIEF ADMINISTRATIVE OFFICER


Arkadiusz Giza, M.A.
ul. bpa Jozafata Kocyłowskiego 4

37-700 Przemyśl, Poland
tel.: +48 16 6787 868

e-mail: arkadiusz.giza@cerkiew.net

 

LEGAL ADVISORS


Atty. Mirosław Lewczyk
Atty. Daniel Sawczyszyn

 

THE COLLEGE OF CONSULTORS


Rev. Mitred Bogdan Stepan, M.A.
Fr. Mikolaj Kozickyj, S.T.L.
Rev. Jaroslaw Goscinski, M.A.
Rev. Mitred Stefan Batruch, Ph.D.
Rev. Protopriest Piotr Pawliszcze, S.T.L.
Rev. Mitred Jan Łajkosz, S.T.L.
Rev. Protopriest Andrzej Żuraw, S.T.L.

 

THE COUNCIL OF PRIESTS

Ex officio:
Rev. Mitred Bogdan Stepan, M.A.

Fr. Mikolaj Kozickyj, S.T.L.
Rev. Protopriest Bogdan Panczak, S.T.L.
Rev. Pawel Rohun, M.A.

 

By election:

Rev. Jaroslaw Goscinski, MA
Rev. Mitred Stefan Batruch, Ph.D.

Rev. Protopriest Piotr Pawliszcze, S.T.L.
Rev. Bogdan Kryk, M.A.

By nomination:
Rev. Mitred Jan Lajkosz, S.T.L.
Rev. Protopriest Andrzej Stolycia
Rev. Protopriest Andrzej Zuraw, S.T.L.
Rev. Protopriest Jan Tarapacki, M.A.

 

FINANCE COUNCIL

Head of the Council: Abp. Eugeniusz Popowicz – Metropolitan of Przemysl-Warsaw
Rev. Mitred Jan Pipka
Rev. Mitred Bogdan Stepan, M.A.
Rev. Protopriest Piotr Pawliszcze, S.T.L.

Mr Michał Pulkowski
Mr Daniel Sawczyszyn
Mr Mirosław Lewczyk

 

ECUMENICAL COUNCIL


Head of the Council: Fr. Piotr Kuszka, M.A. OSBM
Rev. Protopriest Piotr Gaborczak, S.T.L.
Head’s address:
ul. Miodowa 16; 00-246 Warszawa
tel.+48 22 831 17 18; fax.: +48 22 831 17 59
e-mail: opkk@op.pl; opkk22@gmail.com

 

CATECHETICAL COMMITTEE


Head of the Committee: Rev. Mitred Jan Łajkosz, S.T.L.
Rev. Paweł Wojciech Potoczny, M.A.
Rev. Roman Storoniak, M.A.
Rev. Igor Hubacz, M.A.
Sr. Ołena Broyaka OSBM
Sr. Ołena Mańkut SNMP

Head’s address:
ul. Ks. Ripeckiego 1; 11-220 Górowo Iławeckie, woj. warmińsko-
-mazurskie
tel./fax: +48 89 761 17 79; mob. +48 691 744 391
e-mail: i_lajkosh@wp.pl

 

COMMITTEE FOR THE YOUTH

Head of the Committee: Rev. Protopriest Grzegorz Nazar
Rev. Mitred Jan Pipka
Rev. Mitred Stefan Batruch, Ph.D.
Rev. Mikołaj Kostetskyy, Ph.D.
Rev. Mitred Jan Łajkosz, S.T.L.
Rev. Paweł Wojciech Potoczny, M.A.
Rev. Roman Storoniak, M.A.

Head’s address:

Zdrojowa 8; 33-380 Krynica Zdrój, woj. małopolskie

tel. + 48 18 471 54 82, mob. 693 302 382

e-mail: janpipka@poczta.onet.pl

 

ARCHDIOCESAN CONSERVATION COMMITTEE FOR PROTECTION OF MONUMENTS AND DEVELOPMENT OF CHURCH ART


Head of the Committee:
Eugeniusz Zawalen, M.A.
Rev. Mitred Bogdan Stepan, M.A.
Jerzy Lewosiuk, M.Sc.
Adam Jarosław Giemza, M.A.
Małgorzata Dawidiuk, M.A.
Arkadiusz Giza, M.A.

Committee’s address:
ul. bpa Jozafata Kocyłowskiego 4; 37-700 Przemyśl
tel./fax: +48 16 678 78 68
e-mail: kuria@przemyslgr.opoka.org.pl

DIOCESAN TRIBUNAL

Diocesan Tribunal


The Court of First Instance for the Greek Catholics from Archdiocese of Przemyśl-Warszawa

Address:

The Metropolitan Court of the Warmia Archdiocese in Olsztyn

ul. Pieniężnego 22; 10-006 Olsztyn

Tel. +48 89 524 71 50; +48 89 524 71 54; +48 89 524 71 56

E-mail: trybunal@olsztyn.opoka.org.pl

 

The Court of Second Instance for the Greek Catholics from Archdiocese of Przemyśl-Warszawa

Address:

The Metropolitan Court of the Gdańsk Archdiocese in Gdańsk

ul. Armii Krajowej 46; 81-365 Gdynia

Tel. +48 58 661 57 37

E-mail: trybunal@diecezja.gda.pl

 

DIOCESAN COORDINATOR FOR THE IMPLEMENTATION OF VIBRANT PARISH STRATEGY


Rev. Pawel Potoczny, M.A.

Address:

Żelichowo 31, 82-100 Nowy Dwór Gdański
mob. + 48/ 600-348-352
e-mail: pawel.potoczny@cerkiew.net;
http://pwpotoczny.blogspot.com/;

 

ARCHDIOCESAN FAMILY MINISTRY

 Rev. Jarosław Grzegorz Storoniak, Ph.D.

Address:

Arcdiocesian Clinic for Families

Rev. Jarosław Storoniak

PO Box 2

ul. Łopacińskiego 5; 20-042 Lublin

 

ARCHDIOCESAN EXORCIST

 Rev. Grzegorz Andrzej Stołycia

Address:

Chrzanowo 1; 19-300 Ełk, Warmian-Mazurian Voivodeship

Tel. +48 87 619 43 30; Mob. +48 502 283 744

E-mail: grzegorz.stolycia@cerkiew.net