KONSEKRACJA CERKWI W OSTRÓDZIE – 5 PAŹDZIERNIKA godz. 10.00

KONSEKRACJA CERKWI W OSTRÓDZIE – 5 PAŹDZIERNIKA godz. 10.00

Parafia greckokatolicka Ofiarowania Przenajświętszej Bogurodzicy (Wprowadzenia do świątyni PB) w Ostródzie (woj. warmińsko-mazurskie) liczy dni do konsekracji własnej świątyni.
W ramach Akcji ,,Wisła”, po wyjściu z obozu pracy w Jaworznie, na ostródzką ziemię przybyło dwóch kapłanów greckokatolickich tj. ks. Jerzy Męciński (ukr. o. Юрій Менцінський) i ks. Emilian Kotys (ukr.o. Омелян Котис). Pierwsze Liturgie w Ostródzie były sprawowane na początku lat pięćdziesiątych przez ks. Męcińskiego, który przez krótki okres czasu pełnił funkcję wikariusza w parafii rzymskokatolickiej. Ksiądz Kotys po kilku miesiącach po przybyciu zmarł i jest pochowany na ostródzkim cmentarzu. Natomiast ks. Męciński wyjechał do Stanów Zjednoczonych.
1czerwca 1993 roku dekretem Biskupa przemyskiego i sanockiego Jana (Martyniaka) erygowano Parafię greckokatolicką w Ostródzie. Inicjator powstania parafii ks. Eugeniusz Kuźmiak został jej pierwszym proboszczem. Pierwsze Liturgie były sprawowane w soboty, w wynajmowanym kościele rzymskokatolickim. Praca młodego proboszcza nie była lekką, ponieważ wierni w znacznej mierze byli bardzo rozproszeni i stanowili niewielką grupkę społeczności ostródzkiej.
27.09.2000 r. Metropolita i Abp Jan (Martyniak) poświęcił plac pod budowę przyszłej świątyni. Budowa rozpoczęła się następnego roku. Teren na, którym wybudowana jest cerkiew to stare koryto rzeki Drwęca. Świątynia wybudowana jest na 250 palach.
16.03.2005 r. przedwcześnie zmarł ks. Eugeniusz Kuźmiak, pozostawiając po sobie wybudowane fundamenty przyszłej cerkwi. Przez kilka miesięcy budowę prowadził ks. Dariusz Gliniewicz. W tym czasie wybudowane zostały ściany piwniczne.
07.07.2005 r. nowym proboszczem w parafii został ks. Jarosław Gościński i tego samego roku jesienią mury piwnicy zostały już zastropione.
04.12.2005 r. w nieotynkowanej, bardzo surowej i skromnej piwnicy odprawiona została Liturgia święta parafialnego. Temperatura na zewnątrz sięgała wtedy ok. – 30 C. Od tamtej pory wszystkie Liturgie sprawowane są w piwnicy budowanej świątyni. Biednie, chłodno ale u siebie.
W niedzielę palmową 2009 r. zostaje odprawiona pierwsza Liturgia w górnej części obecnej świątyni.
28.08.2013 r. Rada Miasta, na wniosek proboszcza, plac przycerkiewny nazwała Skwerem Błogosławionego Emiliana Kowcza.
05.10.2013 r. w dwudziestą rocznicę powstania parafii, w Roku Wiary i jubileuszu 1025 lecia Chrztu Rusi- Ukrainy, Metropolita i Abp Jan (Martyniak) przy udziale duchowieństwa i wiernych dokona konsekracji ostródzkiej cerkwi.
Parafia greckokatolicka w Ostródzie jest jedną z najmniejszych na północy Polski pod względem liczebności wiernych. Na Liturgie średnio uczęszcza ok. 40- 50 osób. Wierni, którzy zbudowali naszą cerkiew, poprzez swoją wiarę i determinację zasługują na miano „BOŻYCH SZALEŃCÓW”

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA KONSEKRACJĘ NASZEJ ŚWIĄTYNI
05.10.20013 GODZ. 10.00
SKWER BŁOGOSŁAWIONEGO EMILIANA KOWCZA (dawna Drwęcka)

Ks. Jarosław Gościński

Print this pageEmail this to someoneShare on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on VK