Kapelani

KAPELANI WOJSKOWI

Ks. mgr Jan Tarapacki,
ppłk Straży Granicznej, kapelan Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej

Ks. ppor Paweł Rohuń,
kapelan ц Ordynariacie Polowym Wojska Polskiego
– kapelan szpitalny w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie

KAPELANI WIĘZIENNI  

Ks. dr Jarosław Grzegorz Storoniak,
kapelan w zakładzie Karnym w Chełmie,
Krajowy Duszpasterz Więziennictwa Kościoła Greckokatolickiego w Polsce

ks. dr Mikołaj Kostetskyy
kapelan w Areszcie Śledczym w Sanoku
kapelan w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych
kapelan w Zakładzie Karnym w Przemyślu
kapelan w Zakładzie Karnym w Rzeszowie

DUSZPASTERZ HONOROWYCH DAWCÓW KRWI

Ks. mgr Jan Tarapacki