Urzędy i duszpasterstwa

KURIA METROPOLITALNA

Adres:
ul. bpa Jana Śnigurskiego 2A ; 37-700 Przemyśl
tel./fax: +48 16 678 78 68
e-mail: kuria@przemyslgr.opoka.org.pl
adres: http://cerkiew.org
godziny przyjęć: 9:00-14:00

PROTOSYNKEL – WIKARIUSZ GENERALNY
ks. mgr mitrat Bogdan Stepan

ul. bpa Jana Śnigurskiego 2A; 37-700 Przemyśl
tel.: +48 16 6787 868

SYNKEL – DS. ZAKONÓW
o. Kuszka Piotr, OSBM
Miodowa 16, 00-246 Warszawa
tel. + 48 (022) 831-17-18
fax. + 48 (22) 831-17-59
e-mail: kuszka@bazylianie.pl

SYNKEL – DS. DUSZPASTERSTWA OGÓLNEGO
ks. mgr Jan Pipka
ul. Zdrojowa 8; 33-380 Krynica Zdrój, woj. małopolskie
tel. + 48 18 471 54 82, kom. 693 302 382
e-mail: janpipka@poczta.onet.pl

WIKARIUSZ SĄDOWY
ks. mgr lic. protojerej Piotr Pawliszcze
e-mail: pawliszcz@wp.pl
tel: 502036141

KANCLERZ
ks. dr Mikołaj Kostecki
Hłomcza 50, 38-500 Sanok
tel:+48 696719740
e-mail: kostetskyym@yahoo.com

NOTARIUSZ
mgr Anna Kich

ul. bpa Jana Śnigurskiego 2A; 37-700 Przemyśl
tel./fax: +48 16 678 78 68

EKONOM
ks. mgr Paweł Rohuń
ul. bpa Jana Śnigurskiego 2A; 37-700 Przemyśl
tel.: +48 16 6787 868
tel: 509801625
e-mail: prohun@wp.pl

REFERENT DO SPRAW ADMINISTRACYJNYCH
Michał Pulkowski
ul. bpa Jana Śnigurskiego 2A; 37-700 Przemyśl
tel./fax: +48 16 678 78 68
tel. kom.: +48 512 736 509
e-mail: k.grkat.mp@gmail.com

KONSULTANT PRAWNY
mec. Mirosław Lewczyk

mec. Daniel Sawczyszyn

RADA PREZBITERSKA
ks. Bogdan Stepan – protosyncel
o. Mikołaj Kozickyj OSBM – protoihumen
o. Piotr Kuszka OSBM – syncel
ks. Jan Pipka – syncel
ks. Piotr Pawliszcze – wikariusz sądowy i dziekan
ks. Bogdan Pańczak – rektor
ks. Paweł Rohuń – ekonom
ks. Mikołaj Kostecki – kanclerz
ks. Stefan Batruch – dziekan
ks. Andrzej Żuraw – dziekan
ks. Jan Tarapacki – dziekan
ks. Bogdan Kryk – delegat duchoweiństwa

KOLEGIUM KONSULTORÓW
ks. Bogdan Stepan
o. Mikołaj Kozićkyj OSBM
o. Piotr Kuszka OSBM
ks. dr mitrat Stefan Batruch
ks. Jan Pipka
ks. Piotr Pawliszcze
ks. Andrzej Żuraw

DUSZPASTERSKA RADA
o. Mikołaj Kozickyj OSBM
ks. Mikołaj Kostecki
o. Piotr Kuszka OSBM
ks. Grzegorz Nazar
ks. Bogdan Pańczak
ks. Jan Pipka
ks. Paweł Rohuń
ks. Bogdan Stepan
ks. Jan Tarapacki
ks. Kaczmar Piotr
s. Natalia Macina SSICM
s. Magdalena Szewczyk OSBM
Sławomir Hojsak
Paweł Hrycyna

RADA EKONOMICZNA
Przewodniczący Rady: ks. abp Eugeniusz Popowicz – Metropolita Przemysko-Warszawski
ks. mitrat Jan Pipka
ks. mitrat Bogdan Stepan
ks. mgr lic. protojerej Piotr Pawliszcze
mgr Daniel Sawczyszyn
mgr Mirosław Lewczyk

KOMISJA LITURGICZNA
ks. mitrat Bohdan Panczak – przewodniczący
ks. dr Jarosław Storoniak – sekretarz
ojciec prof. dr hab. Marek Blaza SJ – członek
Jarosław Wujcik – członek
Łukasz Rejt

KOMISJA KATECHETYCZNA
Siostra Daniela Szumna SSICM przewodnicząca
ks. Piotr Kaczmar – sekretarz
ks. Paweł Szady – członek
Siostra Magdalena Ożańska – członkini
Oksana Rudyak – członkini
Ojciec Hryhorij Yaremchuk OSBM członek

KOMISJA EKUMENICZNA I DS. DIALOGU MIĘDZYRELIGIJNEGO
ks. protojerej Andrzejej Żuraw – przewodniczący komisji
subdiakon Paweł Hrycyna – sekretarz
diakon Piotr Siwicki – członek
ks. protojerej Bogdan Kruba – członek

KOMISJA DO SPRAW DUSZPASTERSTWA MŁODZIEŻY
ks. protojerej Grzegorz Nazar – przewodniczący
ks. Roman Kocurowski – sekretarz
Siostra Natalia Macina – członkini
ks. Bogdan Kiszko – członek
ks. Vasyl Berkyta – członek
Mariana Horodytska – członkini
Grzegorz Suchanycz – członek

CARITAS ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKO-WARSZAWSKIEJ
ks. Bohdan Kryk – dyrektor
ks. Bogdan Kiszko – zastępca dyrektora
ks. Ihor Małysz sekretarz

ARCHIDIECEZJALNA KOMISJA KONSERWATORSKA DO SPRAW OCHRONY ZABYTKÓW ARCHITEKTURY I ROZWOJU SZTUKI CERKIEWNEJ
Eugeniusz Zawałeń – przewodniczący
ks. Mikołaj Kostecki – sekretarz Komisji
Jerzy Lewosiuk
Adam Jarosław Giemza
Małgorzata Dawidiuk
Ewa Bryła – członkini
Olga Kich-Masłej – członkini
Olga Solarz – członkini
ks. Jan Pipka – członek
ks. Paweł Rohuń – członek

adres Komisji:
ul. bpa Jana Śnigurskiego 2A; 37-700 Przemyśl
tel./fax: +48 16 678 78 68
e-mail: kuria@przemyslgr.opoka.org.pl

SĄD BISKUPI
ks. Piotr Pawliszcze – wikariusz sądowy/sędzia
ks. Andrzej Żuraw – audytor
ks. Mikołaj kostecki – audytor
ks. Adrian Łychacz – notariusz

SĄD I INSTANCJI DLA GREKOKATOLIKÓW ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKO-WARSZAWSKIEJ
Adres: Metropolitalny Sąd Archidiecezji Warmińskiej ul. Pieniężnego 22; 10-006 Olsztyn
tel. +48 89 524 71 50; +48 89 524 71 54; +48 89 524 71 56
e-mail: trybunal@olsztyn.opoka.org.pl

TRYBUNAŁ II INSTANCJI DLA GREKOKATOLIKÓW ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKO-WARSZAWSKIEJ
Adres: Gdański Trybunał Metropolitalny ul. Armii Krajowej 46; 81-365 Gdynia
tel. +48 58 661 57 37
e-mail: trybunal@diecezja.gda.pl

ARCHIWUM ARCHIDIECEZJALNE
ks. Mikołaj Kostecki
Bohdan Biłyj

ARCHIDIECEZJALNA KOMISJA DS. MEDIÓW I RZECZNIK PRASOWY
ks. Bogdan Stepan – rzecznik prasowy
ks. Mikołaj Kostecki
ks. Paweł Rohuń

DIECEZJALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (RODO)
ks. Mikołąj Kostecki

CENTRUM OCHRONY DZIECKA
DELEGAT ds. ochrony dzieci i młodzieży – ks dr Jarosław Storoniak
KURATOR dla duchownych oskarżonych / skazanych za przestępstwa wykorzystywania seksualnego małoletnich – ks. Jarosław Czuchta

REDAKCJA PRZEMYSKICH WIADOMOŚCI DIECEZJALNYCH
Abp Eugeniusz Popowicz
ks. Mikołaj kostecki
ks. Bogdan Stepan
Włodzimierz Pylipowicz

INSTYTUT REGENCKI
DYREKTOR: pan Jarosław Wójcik

BRACTWO MŁODZIEŻY GRECKOKATOLICKIEJ „SAREPTA”
DYREKTOR: ks. Jan Pipka
Asystent kościelny: ks. Mikołaj Kostecki
Zastępca dyrektora: ks. Jarosław Czuchta

METROPOLITALNE GRECKOKATOLICKIE SEMINARIUM DUCHOWNE
REKTOR: ks. dr hab. Jarosław Marczewski 
Wicerektor: ks. Bogdan Pańczak
Ojciec Duchowny: ks. Stefan Batruch

WYDAWNICTWO BŁAHOWIST
REDAKTOR: Bohdan Tchórz