Urzędy i duszpasterstwa

KURIA METROPOLITALNA

Adres:
ul. bpa Jana Śnigurskiego 2A ; 37-700 Przemyśl
tel./fax: +48 16 678 78 68
e-mail: kuria@przemyslgr.opoka.org.pl
adres: http://cerkiew.org
godziny przyjęć: 9:00-14:00

PROTOSYNKEL – WIKARIUSZ GENERALNY
ks. mgr mitrat Bogdan Stepan

ul. bpa Jana Śnigurskiego 2A; 37-700 Przemyśl
tel.: +48 16 6787 868

SYNKEL – DS. ZAKONÓW
o. Kuszka Piotr, OSBM
Miodowa 16, 00-246 Warszawa
tel. + 48 (022) 831-17-18
fax. + 48 (22) 831-17-59
e-mail: kuszka@bazylianie.pl

SYNKEL – DS. DUSZPASTERSTWA OGÓLNEGO
ks. mgr Jan Pipka
ul. Zdrojowa 8; 33-380 Krynica Zdrój, woj. małopolskie
tel. + 48 18 471 54 82, kom. 693 302 382
e-mail: janpipka@poczta.onet.pl

WIKARIUSZ SĄDOWY
ks. mgr lic. protojerej Piotr Pawliszcze
e-mail: pawliszcz@wp.pl
tel: 502036141

KANCLERZ
ks. dr Mikołaj Kostecki
Hłomcza 50, 38-500 Sanok
tel:+48 696719740
e-mail: kostetskyym@yahoo.com

NOTARIUSZ
mgr Anna Kich

ul. bpa Jana Śnigurskiego 2A; 37-700 Przemyśl
tel./fax: +48 16 678 78 68

EKONOM
Władysław Wojtowicz
ul. bpa Jana Śnigurskiego 2A; 37-700 Przemyśl
tel.: +48 16 6787 868

KONSULTANT PRAWNY
mec. Mirosław Lewczyk

mec. Daniel Sawczyszyn

RADA PREZBITERSKA

Członkowie Rady z urzędu:
ks. Bogdan Stepan – protosyncel
o. Piotr Kuszka OSBM – syncel
ks. Jan Pipka – syncel
ks. Bogdan Pańczak – rektor
ks. Mikołaj Kostecki – kanclerz

Członkowie Rady z wyboru:
ks. Piotr Pawliszcze – wikariusz sądowy i dziekan
ks. Piotr Kaczmar
ks. Dmytro Fedluk

Członkowie Rady z nominacji:
ks. Wasyl Berkyta
ks. Jarosław Czuchta
ks. Jan Tarapacki
ks. Paweł Rohuń

KOLEGIUM KONSULTORÓW

1. ks. Bogdan Stepan
2. ks. mitrat Jan Pipka
3.
o. Piotr Kuszka OSBM
4.
ks. Bogdan Panczak
5. ks. Mykoła Kostecki
6. ks. Piotr Pawliszcze

DUSZPASTERSKA RADA
Członkowie Rady z urzędu:
1. Ks. Bogdan Stepan
2. Ks. Jan Pipka
3. Ojciec Piotr Kuszka
4. Ks. Bogdan Panczak
5. Ks. Mikołaj Kostecki
6. Ks. Paweł Rohuń
7. Ks. Bohdan Kryk
8. Ks. Andrzej Żuraw
9. Ks. Bogdan Kruba
10. Ks. Piotr Pawliszcze
11. Ks. Jan Tarapacki
12. Siostra Daniela Szumna SSNMP
13. Eugeniusz Zawałeń

Członkowie Rady z wyboru:
15. ks. Piotr Kuszka
16. Ks. Paweł Szady
17. Ks. Włodzimierz Raczkowski
18. Ks. Ks. Bogdan Kiszko
19. Pan Serhij Ivanow
20. Pan Wasyl Krupa
21. Pani Natalia Kuchma
22. Pani Stefania Łajkosz
23. Pan Grzegorz Kruk
24. Pan Sławomir Hojsak
25. Pani Janina Maliniak
26. Pan Grzegorz Suchanicz
27. Pani Marta Lewosiuk
28. Pan Piotr Pipka
29. Pan Paweł Kaczmer
30. Pani Irena Irena Zachidna
31. Pani Łarysa Biłaniuk
32. Pani Katarzyna Maliniak
33. Pan Piotr Hankowski
34. Pani Ewelina Słabka
35. Pan Paweł Hrycyna

Członkowie Rady z nominacji:
36. Ojciec Mikołaj Kozicki OSBM
37. Siostra Magdalena Ożańska SSNMP
38. Siostra Magdalena Szewczyk OSBM

RADA EKONOMICZNA
Przewodniczący Rady: ks. abp Eugeniusz Popowicz – Metropolita Przemysko-Warszawski
1. ks. Paweł Rohuń

2. ks. dr Mikołaj Kostecki
3. ks. mitrat Bogdan Stepan
4. ks. mgr lic. protojerej Piotr Pawliszcze
5. ks. Piotr Kaczmar

6. mgr Daniel Sawczyszyn
7. mgr Mirosław Lewczyk
8. Władysław Wojtowicz
9. Aleksander Baczyk

KOMISJA LITURGICZNA
ks. mitrat Bohdan Panczak – przewodniczący
ks. dr Jarosław Storoniak – sekretarz
ojciec prof. dr hab. Marek Blaza SJ – członek
diakon Piotr Siwicki
Jarosław Wujcik – członek
Łukasz Rejt

KOMISJA KATECHETYCZNA
Siostra Daniela Szumna SSICM przewodnicząca
ks. Piotr Kaczmar – sekretarz
ks. Paweł Szady – członek
Siostra Magdalena Ożańska – członkini
Oksana Rudyak – członkini
Ojciec Hryhorij Yaremchuk OSBM członek

KOMISJA EKUMENICZNA I DS. DIALOGU MIĘDZYRELIGIJNEGO
ks. protojerej Andrzejej Żuraw – przewodniczący komisji
subdiakon Paweł Hrycyna – sekretarz
diakon Piotr Siwicki – członek
ks. protojerej Bogdan Kruba – członek

KOMISJA DO SPRAW DUSZPASTERSTWA MŁODZIEŻY
VACAT
– przewodniczący
ks. Roman Kocurowski – sekretarz
Siostra Natalia Macina – członkini
ks. Bogdan Kiszko – członek
ks. Vasyl Berkyta – członek
Mariana Horodytska – członkini
Grzegorz Suchanycz – członek

CARITAS ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKO-WARSZAWSKIEJ
ks. Adrian Łychacz – dyrektor
ks. Paweł Szady – zastępca dyrektora
ks. Ihor Małysz sekretarz

ARCHIDIECEZJALNA KOMISJA KONSERWATORSKA DO SPRAW OCHRONY ZABYTKÓW ARCHITEKTURY I ROZWOJU SZTUKI CERKIEWNEJ
Eugeniusz Zawałeń – przewodniczący
ks. Mikołaj Kostecki – sekretarz Komisji
Jerzy Lewosiuk
Adam Jarosław Giemza
Małgorzata Dawidiuk
Ewa Bryła – członkini
Olga Kich-Masłej – członkini
Olga Solarz – członkini
ks. Jan Pipka – członek
ks. Paweł Rohuń – członek

adres Komisji:
ul. bpa Jana Śnigurskiego 2A; 37-700 Przemyśl
tel./fax: +48 16 678 78 68
e-mail: kuria@przemyslgr.opoka.org.pl

MIĘDZYARCHIEPARCHIALNY SĄD KOŚCIELNY METROPOLII PRZEMYSKO-WARSZAWSKIEJ
ul. bp Jana Śnigurskiego 2a
37-700 Przemyśł

ARCHIWUM ARCHIDIECEZJALNE
ks. Mikołaj Kostecki
Bohdan Biłyj

ARCHIDIECEZJALNA KOMISJA DS. MEDIÓW I RZECZNIK PRASOWY
ks. Bogdan Stepan – rzecznik prasowy
ks. Mikołaj Kostecki
ks. Paweł Rohuń
Witalij Bojko

DIECEZJALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (RODO)
ks. Mikołąj Kostecki

CENTRUM OCHRONY DZIECKA
DELEGAT ds. ochrony dzieci i młodzieży – ks dr Jarosław Storoniak
KURATOR dla duchownych oskarżonych / skazanych za przestępstwa wykorzystywania seksualnego małoletnich – ks. Jarosław Czuchta

INSTYTUT REGENCKI
DYREKTOR: pan Jarosław Wójcik

BRACTWO MŁODZIEŻY GRECKOKATOLICKIEJ „SAREPTA”
DYREKTOR: ks. Jan Pipka
Asystent kościelny: ks. Mikołaj Kostecki
Zastępca dyrektora: ks. Jarosław Czuchta

METROPOLITALNE GRECKOKATOLICKIE SEMINARIUM DUCHOWNE
REKTOR: ks. dr hab. Jarosław Marczewski 
Wicerektor: ks. Bogdan Pańczak
Ojciec Duchowny: ks. Stefan Batruch