DUCHOWIEŃSTWO

Informujemy, iż poniższe dane znajdujące się na stronie cerkiew.org mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów kościelnych zgodnie z Kodeksem Kanonów Kościołów Wschodnich. Zabrania się wykorzystywania danych do celów marketingowych oraz komercyjnych.

Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Eugeniusz Popowicz
Metropolita Przemysko-Warszawski

ul. bp. J. Śnigurskiego 2A, 37-700 Przemyśl
37-700 Przemyśl
tel\fax +48(16) 678 78 68
e-mail: kuria@przemyslgr.opoka.org.pl,
http://www.cerkiew.org

Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Jan Martyniak – Senior
ul. Chopina 8,
37-700 Przemyśl
tel. +48 (16) 678 35 23
e-mail: kuria@przemyslgr.opoka.org.pl,
http://www.cerkiew.org

ks. Volodymyr Alfavitskyy
ul. Wrzeciono 6/108, 01-961 Warszawa
tel. kom.: + 48 882 758 815
e-mail: volodiaalfavitskyy777@gmail.com

ks. Jurii Atamaniuk
ul. Augustiańska 7, 31-064 Kraków
tel. +48 739 677 504
e-mail: georgo@ukr.net

ks. Oleh Baranych
ul. Narutowicza 30, 96-300 Żyrardów
tel. kom.: +48 739 558 441
e-mail: baranycholeh@gmail.com

ks. mitrat dr Stefan Batruch
ul. Al. Warszawska 71, 20-803 Lublin
tel/fax + 48 (081) 746-93-99
tel. kom. + 48/ 603-762-946
e-mail: stefanbatruch@gmail.com
http://www.grekat.stalwol.pl/

ks. Vitalii Boiko
ul. Kopernika 2/68, 38-300 Gorlice
tel.: +48 739 497 838
e-mail: o.vitalii.boiko@gmail.com

ks. Krzysztof Błażejewski 
ul. kardynała Stefana Wyszyńskiego 3/3
37-600 Lubaczów

ks. Vasyl Berkyta
ul. Piotrkowska 243/3, 90-546 Łódź
tel.: +48 511 006 701
e-mail: lodz@lodz.cerkiew.net.pl
Adres internetowy: www.lodz.cerkiew.net.pl https://www.facebook.com/ugccoplodz/

o. Ezechiasz A. Cieśla, OFM
ul. ks. Leopolda J. Szersznika 3, 43-400 Cieszyn
Tel. kom.: +48 880 322 143
e-mail: ezechiasz.ofm@gmail.com

ks. Jarosław Czuchta
38-316 Wysowa 17
tel. kom. + 48 517 221 554
e-mail: jarekczuchta@poczta.fm

ks. Dmytro Fedlyuk
ul. Stalowa 35/18, 43-310 Bielsko-Biała
tel: +48 729 378 927
e:mail: dmytrofedlyuk@gmail.com

o. Dymitr Harasim, OSBM
ul. Salezjańska 2, 37-700 Przemyśl
tel. + 48 (016) 670-71-30
fax + 48 (16) 679-03-42
tel. kom. + 48 608-533-204
e-mail: dmhar@wp.pl

ks. Roman Hladiy
ul. Strumykowa 28A/10, 03-138 Warszawa
tel.kom: +48/ 570-443-757
e-mail: hladiygr@gmail.com

ks. Serhii Holiiat
ul. Wiślna 11, 31-007 Kraków
tel. +48 539 333 198

ks. Piotr Kaczmar
38-312 Ropa, Łosie 219
tel. + 48 (018) 353-43-04
tel. kom. + 48 603 721 193
e-mail: p.kaczy@interia.pl

ks. diakon Włodzimierz Kaczmar
Kobylnica Wołoska 102, 37-627 Wielkie Oczy
Tel. 781763598
e-mail: wladkaczmar@gmail.com

ks. Bogdan Kiszko
Mokre 119, 38-542 Rzepedź
tel. + 48 (013) 462-90-21
tel. kom. + 48/ 600-580-085
e-mail: bogdan.kiszko@cerkiew.net

ks. Roman Kocurowski 
Plac Tadeusza Czackiego 1/3, 37-700 Przemyśl
tel: +48 739 519 558
e-mail: kocromano@gmail.com

Ks. dr Mikołaj Kostecki
ul. Basztowa 13/3, 37-700 Przemyśl
tel. +48 696 719 740
e-mail: kostetskyym@yahoo.com

o. Julian Kowal, OSBM
ul. Salezjańska 2, 37-700 Przemyśl
tel. + 48 (016) 670-71-30
tel. kom. + 48 602 670 114
fax + 48 (16) 679-03-42

o. Mikołaj Kozićkyj, OSBM – Protoihumen Zakonu Ojców Bazylianów
ul. Miodowa 16, 00-246 Warszawa
tel. + 48 (022) 831-17-18
tel.kom: +48 606 816 343
e-mail: kozitskyy@yahoo.com

ks. protojerej Bogdan Kruba
ul. Jarocińska 1/224, 04-171 Warszawa
tel. kom. + 48 693 821 534
e-mail: bohdankruba@gmail.com

o. Jan Piotr Kuszka, OSBM
ul. Miodowa 16, 00-246 Warszawa
tel. + 48 (022) 831-17-18
e-mail: kuszka@bazylianie.pl

ks. Bohdan Kryk
Adres do korespondencji
ul. św. Kingi 20/16, 35-614 Rzeszów
tel. +48 501 685 948
e-mail: bohdan_kryk@o2.pl
http://www.uspennia.rzeszow.pl

ks. Dmytro Lavreniuk
ul. Plac Czackiego 1/2, 37-700 Przemyśl
tel. kom. +48 695 847 536
e-mail: lavreniuk01@gmail.com

ks. Adrian Łychacz
Hłomcza 50, 38-500 Sanok
Tel. kom.: +48 726 882 010
E-mail: aychacz@gmail.com

ks. Vitalii Madarash
ul. Dzieci Warszawy 11D/34
02-495 Warszawa
tel.: +48 661 686 150
e-mail: omadarash81@gmail.com

ks. Igor Malysh
ul. Słowackiego 15a m. 12
26-600 Radom
tel.: +48 739 648 132
e-mail: malyshihor@gmail.com

ks. dr Mirosław Michaliszyn
ul. Kobierzyńska 64/2, 30-363 Kraków
tel. kom. + 48 502 854 581
e-mail: Myronm@op.pl

ks. dr hab. Jarosław Moskałyk
ul. Ratajskiego1a/4, 61-726 Poznań
Profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

ks. diakon dr Włodzimierz Mosorow
ul. Akademii Zamojskiej 2/1, 93-485 Łódź
tel. +48 607 354 415
e-mail: mosorow@kis.p.lodz.pl

ks. Dmytro Orshulyak
ul. Mehoffera 70B/m 20
03-131 Warszawa
tel. kom.: +48 574 565 710
e-mail: dmytro.orshulyak@gmail.com

ks. Grzegorz Pacan
ul. Jana Kochanowskiego 49B
38-300 Gorlice
tel. kom.: +48 604 691 338
e-mail: grzegorzpacan@gmail.com

ks. protojerej Bogdan Pańczak
ul. Wyszyńskiego 6, 20-950 Lublin
tel/fax + 48 (081) 532-24-68
tel. kom. + 48 607 604 975
e-mail: b.panczak@poczta.onet.pl

ks. protojerej Piotr Pawliszcze
ul. Wiślna 11, 31-007 Kraków
tel. + 48 (012) 429-28-61
tel. kom. + 48 502 036 141
e-mail: pawliszcze@wp.pl

ks. diakon Vasylii Petryshyn
навчання в Католицькому Університеті в Eichstätt-Ingolstadt
tel. kom.: + 48 571 031 095
e-mail: wasyl.petryshyn@gmail.com

o. Parteniusz Pidchekha, OSBM
ul. Miodowa 16, 00-246 Warszawa
tel.kom. +48 791 828 511
e-mail: papaosbm@gmail.com

o. Orest Pidłypczak, OSBM
ul. Miodowa 16, 00-246 Warszawa
tel. + 48 (022) 831-17-18
e-mail: osbmor@free.polbox.pl

ks. mitrat Jan Pipka
ul. Zdrojowa 8, 33-380 Krynica-Zdrój
tel. + 48 (018) 471-54-82
tel. kom. + 48/ 693 302 382
e-mail: janpipka@poczta.onet.pl

ks. mitrat dr Bogdan Prach
Вул. Іл. Свєнціцького, 17
м. Львів, 79011
Тел.: (38/032) 240-99-40 (секретаріат)
(38/032) 240-99-44 (відділ інформації та зовнішніх зв’язків)
Факс: (38/032) 240-99-50
Ел. пошта: info@ucu.edu.ua

ks. Ihor Protsyk
ul. Zdrojowa 8, 33-380 Krynica-Zdroj
tel. kom. +48 452 815 453
e-mail: igor.protsik.09@gmail.com

ks. Volodymyr Rachkovskyy
ul. Bernardyńska 19/36, 02-676 Warszawa
tel.: +48 576 003 857
e-mail: rachov2012@mail.ru

ks. Paweł Rohuń
ul. Bernardyńska 19/35
02-904 Warszawa
tel. kom. +48 509 801 625
e-mail: prohun@wp.pl

o. Justyn Rusin, OFMCap
Plac Konstytucji 3 Maja 2, 38-400 Krosno
tel. kom.: +48 518 987 251
e-mail: justyn.rusin@gmail.com

ks. Aliaksandr Shautsou
ul. Lubelska 7, 24-100 Puławy
tel. +48 733 739 254
e-mail: a.alesshaucou@gmail.com

ks. dr diakon Piotr Siwicki
skr. poczt. 10, ul Kolorowa 6/1A 20-034 Lublin
tel. kom. + 48 692 111 671
e-mail: ruthenus@kul.lublin.pl
Sekretarz Rady Ekumenicznej

ks. Paweł Siwiec
ul. Hallera 30/25, 38-300 Gorlice
tel. + 48 (018) 352-10-46
Rezydent w Parafii Gorlice

ks. mitrat Bogdan Stepan
ul. Komisji Edukacji Narodowej 3/2, 37-700 Przemyśl
tel. + 48 (016) 6787 868

ks. dr Jarosław Storoniak
ul. Łopacińskiego 5, skr. poczt. nr 2, 20-042 Lublin
tel. kom. + 48 663 471 272
e-mail: proekt@wp.pl

ks. Paweł Szady
ul. Cerkiewna 1; 37-500 Jarosław
tel.kom +48 669 342 000
e-mail: szadyp1223@gmail.com

ks. Piotr Tsiviuk
ul. Limanowskiego 15/3; 33-100 Tarnów
tel. kom.: +48 791 071 606
e-mail: skelja3@gmail.com

ks. protojerej Jan Tarapacki
ul. T. Wiśniowskiego 12B, 37-700 Przemyśl
tel. kom. + 48 505 003 609
e-mail: jtarapacki@przemyslgr.opoka.org.pl

ks. Nazar Verbovskyi
ul. Kilińskiego 20, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. kom.: +48 451 093 041
e-mail: dimnazch@gmail.com

o. Hryhorij Yaremchuk, OSBM
ul. Miodowa 16, 00-246 Warszawa
tel.kom.+48 791 828 525
e-mail: yaremchuk@windowslive.com

ks. protojerej Andrzej Żuraw
38-543 Komańcza 173
tel. + 48 (013) 467-71-40
tel. kom. + 48/ 512-007-809
e-mail: andrzej.zuraw@cerkiew.net