List pasterski biskupów Kościoła Greckokatolickiego w Polsce w związku z napadem Rosji na Ukrainę

List pasterski biskupów Kościoła Greckokatolickiego w Polsce w związku z napadem Rosji na Ukrainę

To, co dzieje się dziś w Ukrainie powinno być dla nas, chrześcijan, wyzwaniem i mobilizacją do jeszcze większego zaangażowania się w modlitwę o przywrócenie pokoju w ogarniętej wojną Ukrainie. Powinniśmy także, w miarę swoich możliwości, wspierać Ukrainę w jej materialnych potrzebach i wspierać tych, którzy przed wojną będą uciekać z Ukrainy – napisali biskupi metropolii przemysko-warszawskiej Kościoła greckokatolickiego w Polsce w liście pasterskim, który będzie odczytywany we wszystkich cerkwiach w Polsce w niedzielę, 27 lutego.

„Jesteśmy przerażeni, że na początku XXI wieku jedno państwo może zaatakować swojego sąsiada, powodując śmierć i zniszczenie, niszcząc struktury państwowe i administracyjne” – czytamy w liście biskupów greckokatolickich w Polsce. Podkreślają oni, że nie można jednak upadać na duchu i tracić nadziei. Wzywają też do modlitwy i zaangażowania w pomoc potrzebującym. „Niewątpliwie potrzebni będą wolontariusze, którzy będą nieść pomoc uchodźcom, a także ci, którzy będą pomagać tym osobom, które będą leczyć rany w polskich szpitalach” – piszą biskupi. Dodają, że Caritas trzech diecezji greckokatolickich, które są w Polsce będą organizować finansowe zbiórki, aby wesprzeć najbardziej potrzebujących.

„Nie możemy też milczeć o tym, co się stało. Musimy głośno mówić o niesprawiedliwości, którą wyrządziła Federacja Rosyjska Ukrainie i Narodowi Ukraińskiemu. To zbrodnia, która wymaga jednoznacznego potępienia przez całą demokratyczną wspólnotę świata” – czytamy w liście.

Biskupi greckokatoliccy w Polsce wzywają wszystkich księży, aby dalej modlili się o pokój w Ukrainie. Wzywają również do przyłączenia się do modlitwy i postu za Ukrainę i pokój na jej terytorium w środę, 2 marca, o co prosił Papież Franciszek. Proszą też, by w intencji Ukrainy poświęcić także post w poniedziałek 7 marca, czyli w pierwszy dzień Wielkiego Postu według kalendarza juliańskiego. Do listu dołączona jest dodatkowa modlitwa w intencji Ukrainy i pokoju na jej terytorium ze wskazaniem odmawiania jej podczas każdej Boskiej Liturgii po zaambonnej modlitwie. Biskupi proszą też, by na zakończenie Boskiej Liturgii zwracać się także do Boga w modlitwie słowami hymnu: „Boże wełykyjjedynyj”.

Publikujemy treść listu pasterskiego biskupów metropolii przemysko-warszawskiej Kościoła greckokatolickiego w Polsce z dnia 24 lutego 2022 roku, który zostanie odczytany we wszystkich cerkwiach w Polsce w niedzielę, 27 lutego 2022 roku:

LIST PASTERSKI BISKUPÓW METROPOLII PRZEMYSKO-WARSZAWSKIEJ KOŚCIOŁA GRECKOKATOLICKIEGO W POLSCE
W ZWIĄZKU ZE ZBROJNYM NAPADEM ROSJI NA UKRAINĘ

Wielebni Księża, Czcigodni Zakonnicy i Siostry Zakonne,
Drodzy w Chrystusie, Bracia i Siostry!
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Dziś rano, 24 lutego 2022 roku, obudziliśmy się w zupełnie innym świecie niż ten, który znaliśmy jeszcze wczoraj. Wszystkie media donoszą o ostrzałach i zbrojnej inwazji rosyjskich wojsk na ziemie Państwa Ukraińskiego. Od godziny czwartej nad ranem trwa wojna wywołana wojskową agresją Federacji Rosyjskiej na niepodległą i suwerenną Ukrainę.

Jeszcze wczoraj liczyliśmy na pokojowe uregulowanie sytuacji związanej z obecnością wojsk rosyjskich przy granicach Ukrainy i wojenną narracją ze strony władz Rosji. Niestety nie udało się utrzymać pokoju na ukraińskiej ziemi. Rozpoczęła się wojna na pełną skalę, ze wszystkimi jej konsekwencjami, która została wywołana przez Rosję.

Choć wojna toczy się poza granicami Polski, w której żyjemy, jej konsekwencje – duchowe i psychiczne, dotykają w równym stopniu nas wszystkich, zwłaszcza, że dziś w Polsce przebywa ponad milion obywateli Ukrainy, których bliscy pozostali w Ukrainie. Jesteśmy przerażeni, że na początku XXI wieku jedno państwo może zaatakować swojego sąsiada, powodując śmierć i zniszczenie, niszcząc struktury państwowe i administracyjne.

Niewątpliwie to, co się wydarzyło w pierwszej chwili wywołało u nas wszystkich szok, zaskoczenie i trwogę. Nie możemy jednak upadać na duchu i tracić nadziei. To, co dzieje się dziś w Ukrainie powinno być dla nas, chrześcijan, wyzwaniem i mobilizacją do jeszcze większego zaangażowania się w modlitwę o przywrócenie pokoju w ogarniętej wojną Ukrainie. Powinniśmy także, w miarę swoich możliwości, wspierać Ukrainę w jej materialnych potrzebach i wspierać tych, którzy przed wojną będą uciekać z Ukrainy. Musimy zatem pamiętać o tych, którzy pozostali w Ukrainie, ale także o tych, którzy będą musieli znosić trudną dolę uchodźców. Niewątpliwie potrzebni będą wolontariusze, którzy będą nieść pomoc uchodźcom, a także ci, którzy będą pomagać tym osobom, które będą leczyć rany w polskich szpitalach. Caritas naszych trzech diecezji będą organizować finansowe zbiórki, aby wesprzeć najbardziej potrzebujących.

Nie możemy też milczeć o tym, co się stało. Musimy głośno mówić o niesprawiedliwości, którą wyrządziła Federacja Rosyjska Ukrainie i Narodowi Ukraińskiemu. To zbrodnia, która wymaga jednoznacznego potępienia przez całą demokratyczną wspólnotę świata.

Wzywamy wszystkich naszych księży, aby dalej modlili się o pokój w Ukrainie, dodając do potrójnej litanii przekazane wcześniej modlitewne wezwania (Módlmy się także o pokój w Ukrainie, o oddalenie wojny i rozlewu krwi, o zachowanie jedności państwa ukraińskiego oraz o zjednoczenie narodu Ukrainy).

Wzywamy również do przyłączenia się do modlitwy i postu za Ukrainę i pokój na jej terytorium w środę, 2 marca, o co usilnie prosi Papież Franciszek. W intencji Ukrainy poświęćmy także post w poniedziałek 7 marca, czyli w pierwszy dzień Wielkiego Postu według kalendarza juliańskiego. Wszystkich księży prosimy także podczas każdej Boskiej Liturgii po zaambonnej modlitwie odmawiać w intencji Ukrainy i pokoju na jej terytorium dodatkową modlitwę. Tekst modlitwy w załączeniu. Na zakończenie Boskiej Liturgii prosimy także zwracać się do Boga w modlitwie słowami hymnu: „Boże wełykyjjedynyj”.

W tym trudnym dla wszystkich czasie udzielamy wszystkim Wam, a także wszystkim, którzy pozostali w Ukrainie, pasterskiego błogosławieństwa i zapewniamy o naszej pamięci i modlitwie.

+ Błogosławieństwo Boże na Was!

abp Eugeniusz Popowicz
metropolita przemysko-warszawski

bp Włodzimierz Juszczak
biskup wrocławsko-koszaliński

bp Arkadiusz Trochanowski
biskup olsztyńsko-gdański

Modlitwa za Ukrainę w czasie wojny

Panie, Boże, Panie naszego zbawienia, Boże jedyny, który czynisz cuda, wejrzyj teraz łaskawie z miłosierdziem i łaską na swój pokorny lud, i wysłuchaj miłosiernie, i zmiłuj się nad nami.

Bo nasi wrogowie walczą przeciwko nam, by rozerwać nas i zniszczyć nas, i nasze świątynie. Ty sam wiesz wszystko, co oni myślą przeciwko nam i że nie możemy stanąć przed nimi, jeśli nam nie pomożesz.

Jak kiedyś w czasach Mojżesza, za jego pośrednictwem naród żydowski usłyszał Twoje słowa: Bądźcie odważni, stójcie, a zobaczycie zbawienie Pana, którego On dzisiaj dokona. Albowiem Pan zwycięży przez nas, słuchajcie. A kiedy to usłyszeli, byli spokojni na duchu. Przemów do nas i dzisiaj, i powstań jako Potężny, wyciągnij Siły Twej potężną broń i skieruj ją przeciwko tym, którzy powstają niesprawiedliwie przeciwko nam, i wyzwól to, co nam odebrali.

Panie, Boże nasz, weź swoją broń i tarczę, i powstań, aby nam pomóc. Powiedz naszej duszy: Ja jestem twoim zbawieniem, niech się zawstydzą ci, którzy chcą odebrać nam życie, niech powrócą zawstydzeni wszyscy, którzy knują zło przeciwko nam.

Panie Boże nasz, Zbawicielu nasz, Twierdzo i Nadziejo nasza, i Pomocy nasza, nie pamiętaj nieprawości i niesprawiedliwości Twojego ludu i nie odwracaj się od nas w mocy Twego gniewu, ale w Twym miłosierdziu i dobrodziejstwach, Dobry Boże, nawiedź sług Twoich i daj zwycięstwo naszemu wojsku, które w Tobie pokłada nadzieję, zwycięstwo nad wrogami, tak jak dałeś chwalebne zwycięstwa Mojżeszowi nad Amalekiem, Gedeonowi nad Madianitami, Dawidowi nad Goliatem i wielu innym Twoim sługom, którzy nie na swój oręż, lecz w Tobie, prawdziwym Bogu, pokładali nadzieję, który zbawić może tych, którzy Tobie zaufali.

Dopomóż nam, Boże, nasz Zbawicielu, na chwałę Twego świętego imienia, aby nasi nieprzyjaciele nie mówili: Bóg ich opuścił i nie wybawi ich, ani nie zbawi, ani nie uratuje z rąk naszych.

Ale Ty, prawdziwy Panie i Boże nasz, w którego wierzymy i któremu ufamy, nie rozczaruj nas, którzy oczekują Twej łaski, ale czyń z nami znaki dla naszego dobra, aby ci, którzy nas nienawidzą i nasza wiara, widzieli i niech zawstydzą się oni, i aby wszystkie krańce ziemi zobaczyły, że Ty jesteś Bogiem, a my Twoim ludem. Bo Ty jesteś Ochroną, Pomocą i Zwycięstwem tych, którzy pokładają w Tobie nadzieję, i Tobie oddajemy chwałę, Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

tłumaczenie OMD

episkopat.pl

Print this pageEmail this to someoneShare on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on VK