Z okazji przekazania pomnika bł. Emiliana Kowcza Lublinowi, 25 marca odbędzie się spotkanie online poświęcone wyjątkowej postaci Błogosławionego

Z okazji przekazania pomnika bł. Emiliana Kowcza Lublinowi, 25 marca odbędzie się  spotkanie online poświęcone wyjątkowej postaci Błogosławionego

25 marca przypada 77. rocznica śmierci greckokatolickiego księdza nazywanego „proboszczem Majdanka”. W czasie II wojny światowej ratował on Żydów i odwiedzał ich w getcie pod Lwowem. W 1942 roku trafił do obozu koncentracyjnego na Majdanku, gdzie pełnił posługę duszpasterską wśród współwięźniów różnej wiary i narodowości, spowiadał, wbrew zakazom udzielał komunii świętej i ostatniego namaszczenia, potajemnie odprawiał msze, dodawał otuchy tym, którzy stracili nadzieję na przetrwanie. Swoją postawą dawał heroiczne świadectwo wiary, pokładając ufność w Bogu. Nawet w obliczu tragicznych warunków obozowych zachował godność człowieka i kapłana. Zmarł w obozie 25 marca 1944 roku. W 2001 r. we Lwowie został beatyfikowany przez Jana Pawła II.
Z okazji przekazania pomnika Lublinowi 25 marca zapraszamy na spotkanie online poświęcone wyjątkowej postaci Błogosławionego. O Jego posłudze duszpasterskiej, misji jednoczącej ludzi różnej narodowości i wiary i wielkim przesłaniu, a także o wydanej przez Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium” książce „Błogosławiony Emilian Kowcz – Proboszcz Majdanka” będą rozmawiać:

– ks. Stefan Batruch – prezes Fundacji Kultury Duchowej Pogranicza w Lublinie, proboszcz parafii greckokatolickiej p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Lublinie
– ks. Marek Szymański – dyrektor naczelny Wydawnictwa Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium”
– Iwan Wasiunyk – Przewodniczący Komitetu Honorowego im. Emiliana Kowcza, były wicepremier Ukrainy (Kijów)

Moderacja:
Krzysztof Stanowski – Dyrektor Biura Centrum Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Lublin
Organizator: Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie

Współorganizatorzy:
Urząd Miasta Lublin Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza w Lublinie
Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium”

ZAPRASZA  BRAMA GRODZKA

Print this pageEmail this to someoneShare on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on VK