NIKIFORIADA

NIKIFORIADA

W dniu 27 X 2016 roku w Miejskim Domu Kultury odbyło się VIII spotkanie NIKIFORIADA pod hasłem „Duchy, mary – słowem czary”, której organizatorem był Środowiskowy Dom Samopomocy w Henrykowie oraz Caritas Archidiecezji Przemysko – Warszawskiej

W tym roku zgromadziliśmy łącznie około 200 uczestników spotkania – 14 Środowiskowych Domów Samopomocy z terenu województwa warmińsko – mazurskiego oraz zaproszeni goście.

Patronat nad Nikiforiadą objął Wojewoda Warmińsko – Mazurski – Pan Artur Chojecki, Starosta Powiatu Lidzbarskiego – Pan Jan Harhaj oraz Burmistrz Ornety – Pan Ireneusz Popiel. Uroczystość współfinansowana była ze Środków Zarządu Powiatu Lidzbarskiego oraz ze środków Urzędu Miejskiego w Ornecie w formie wspierania realizacji zadania publicznego.

Tegoroczne konkurencje w których rywalizowały Środowiskowe Domy Samopomocy to „Teatr grozy i groteski” oraz „Kukiełka”. Zmagania podopiecznych oceniało Jury w składzie: Pan Andrzej Bartnikowski – Dyrektor Olsztyńskiego Teatru Lalek, Pani Elżbieta Suchodolska – Dyrektor Biblioteki Publicznej w Ornecie, Pani Grażyna Jóźwiak – Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Orneta „Ornecianie”, Pani Nela Chojnowska – Ochnik – Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Ornecie, Pani Halina Chojecka – członek Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Ornecie oraz ksiądz Sławomir Skorupski – Proboszcz parafii pw. Św. Katarzyny w Henrykowie i pw. Św. Wawrzyńca w Mingajnach.

I miejsce w kategorii „Teatr grozy i groteski” zajął Powiatowy Dom Samopomocy                        z Węgorzewa, II miejsce – ŚDS z Susza, III miejsce ŚDS z Lidzbarka Warmińskiego, wyróżnienie otrzymał ŚDS ze Szczepkowa Borowego.

I miejsce w kategorii „Bajkowa Kukiełka” zajął Środowiskowy Dom Samopomocy                         z Prejłowa, II miejsce – ŚDS z Henrykowa, III miejsce ŚDS z Jedwabna, wyróżnienie otrzymał Środowiskowy Dom Samopomocy ze Szczepkowa Borowego.

Imprezę uświetnił swoim występem zespół ENEJ, za co serdecznie dziękujemy!!!

Dziękujemy wszystkim przybyłym gościom, Placówkom za obecność, entuzjazm, wspaniałą atmosferę spotkania. Dziękujemy za wsparcie finansowe naszego przedsięwzięcia. Jesteśmy szczęśliwi i dumni, że możemy być organizatorami tak ważnego wydarzenia. Pozdrawiamy wszystkich uczestników NIKIFORIADY i zapraszamy za rok!

Print this pageEmail this to someoneShare on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on VK