Polsko – Ukraińskie Kolędowanie

Polsko – Ukraińskie Kolędowanie

15 stycznia 2014r. w greckokatolickiej Archikatedrze p.w. Jana Chrzciciela w Przemyślu o godz. 17.00 odbył się koncert finałowy VI Młodzieżowych Warsztatów chóralnych – „Kolędujmy razem”. Bożonarodzeniowe pieśni głównie rozbrzmiewały w języku polskim i ukraińskim. Koncert ten wpisał się już na stałe do kulturalnego kalendarza Przemyśla. Głównymi inicjatorami przedsięwzięcia są państwo Piotr i Joanna Szelążek. Można było usłyszeć kolędy w wykonaniu chórów, zespołów i indywidualnych wykonawców.
Organizacja warsztatów była możliwa dzięki życzliwości i uprzejmości wielu osób. Szczególne podziękowania skierowano do J.E Ks. Arcybiskupa, Metropolity Przemysko – Warszawskiego Jana Martyniaka, J.E ks. biskupa Eugeniusza Popowicza, dzięki któremu rokrocznie mogły odbywać się te koncerty w archikatedrze greckokatolickiej. Podziękowania złożono także dla nowego proboszcza ks. Bogdana Kruby, prosząc jednocześnie o dalszą współpracę. Wyrazy podziękowania złożono również na ręce prezydenta miasta – pana Roberta Chomy, samorządu i sponsorów.

Ks. Paweł Rohuń

Print this pageEmail this to someoneShare on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on VK