Wielokulturowe Spotkanie Opłatkowe

Wielokulturowe Spotkanie Opłatkowe

W dniu 11 stycznia w Aksmanicach odbylo się Wielokulturowe Spotkanie Opłatkowe. Na spotkanie przybyli rolnicy zrzeszeni w Podkarpackiej Izbie Rolniczej i nie tylko.

Na uroczystość przybyli przedstawiciele Kościoła Greckokatolickiego w osobie biskupa pomocniczego Archieparchii Przemysko-Warszawskiej Eugeniusza Popowicza i Kościoła Rzymskokatolickiego  biskupa pomocniczego Archidiecezji Przemyskiej – Stanisława Jamrozka.

Oprócz duchowieństwa na spotkanie przybyło wielu gości reprezentujących krajowe i lokalne władze, min: posłowie na Sejm RP, Starosta Powiatu Przemyskiego, Dyrektor Agencji Nieruchomości Rolnych, Kierownik Oddziału Agencji Nieruchomości Rolnych w Przemyślu, Dyrektor Podkarpackiej Izby Rolniczej, przedstawiciele Straży Granicznej, przedsiębiorcy związani z branżą rolniczą.

Oficjalnie uroczystość rozpoczęli obaj biskupi błogosławiąc opłatek i prosforę dzieląc się nimi nawzajem ze wszystkimi gośćmi.

Atmosferę spotkania uwznioślił śpiew kolęd w języku ukraińskim wykonywanych przez chór im. ks. Michała Werbyckiego z Przemyśla pod kierownictwem pani Olgi Popowicz i kolęd w języku polskim śpiewanych przez panie  z Koła Gospodyń Wiejskich. Również dzieci ze Szkoły Podstawowej w Krównikach wystąpiły z inscenizacją jasełek.

Ważnym punktem uroczystości było wręczenie okolicznościowych odznaczeń i wyróżnień.

 

Print this pageEmail this to someoneShare on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on VK