ВІДІЙШЛА ДО ВІЧНОСТІ БЛ.П. С. КОНСТАНТИНА МАРІЯ ЖЕРЕБКО СНДМ

ВІДІЙШЛА ДО ВІЧНОСТІ БЛ.П. С. КОНСТАНТИНА МАРІЯ ЖЕРЕБКО СНДМ

11 травня 2018 р. в Екуменічному Домі Соціальної Допомоги в Пралківцях, на 96 році життя і 75 монашого покликання  упокоїлася Сестра Константина Марія Жеребко. Народилася 07 лютого 1922 р. в Городенку, в родині Василія і  Анни в Україні. До Згромадження Сестер Служебниць НДМ вступила  08 грудня 1943 р., у Кристинополі, де пройшла кандидатуру та новіцят. Перші св. Обіти склала 08.12.1946 р. в Адамполі, а Довічні 28.08.1954 р.у Варшаві.

В повоєнних роках 1946 – 1954 працювала медсестрою в туберкульозній санаторії в Адамполі, в превенторії для дітей в Ґосьцєрадові , в лікарні в Холмі, Ґоленьові і Свідвіні.  Впродовж свого життя несла поміч хворими в Старому Курові і Свідвіні, Янові Любельскому, Галембі, Матчині і  Перемишлі. Доглядаючи хворих старалася також нести їм духовну допомогу та підтримку в терпіннях.  Працюючи захристянкою в Карліні, Машеві і М’ястку дбала про красу Божих храмів, стараючися свої обов’язки виконувати дуже сумлінно, все на більшу славу Божу. Дуже любила вишивати. В роках 1984 – 2015  виконувала своє служіння у спільнотах в Слупську, Бартошицях, Ґоленьові, тут молилася і допомагала в домашніх працях. У 2015 р. с. Константина занедужала і перевезено Її з Ґоленьова до Екуменічного Дому Соціальної Допомоги у Пралківцях, біля Перемишля.  Протягом свого довгого життя була  людиною дуже активною і радісною та любила своє Згромадження і Церкву. В останніх тижнях стан здоров’я погіршився. Сестри запевнили Її найкращу опіку до кінця Її земського життя.  Вічна Її пам’ять!

Парастас за душу блаженної пам’яті с. Константини відбудется в понеділок 14 травня в год. 18.00, в похоронному заведені „Гадес” при вул. Словацького в Перемишлі. Божественна Літургія і похоронні богослуження відбудуться у вівторок 15 травня 2018 р. в год. 9.00 в каплиці Сестер Служебниць НДМ в Пралківцях.

Сестри Служебниці НДМ

Odeszła do wieczności s. Konstantyna Maria Żerebko – Służebnica NPM

11 maja 2018 r. odeszła do wieczności Siostra Konstantyna Maria Żerebko na 96 roku życia i 75 życia zakonnego. Urodziła się 1922 r. w Horodenku na Ukrainie w rodzinie Bazylego i  Anny. Do Zgromadzenia Sióstr  Służebnic NPM wstąpiła w Krystynopolu, w grudniu 1943 r. Pierwsze śluby zakonne złożyła 08.12.1946 r. w Adampolu, a Wieczystą Profesję 28.08.1954 r. w Warszawie. W powojennych latach 1946 – 1954 pracowała jako pielęgniarka w Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Adampolu, w prewentorium dla dzieci w Gościeradowie, w szpitalu w Chełmie Lubelskim, Goleniowie i Świdwinie.  W ciągu swojego życia niosła pomoc chorym w Starym Кurowie i Świdwinie,  Janowie Lubelskim, Halembie, Matczynie i Przemyślu.  Opiekując się chorymi starała się również nieść im duchowną pomoc i wsparcie w cierpieniu. Pracowała  jako zakrystianka w Karlinie, Maszewie i Miastku. W latach 1984 – 2015  wykonywała swoją posługę we wspólnotach w Słupsku, Bartoszycach i Goleniowie. Modliła się i pomagała w pracach domowych.

W 2015 r. s. Konstantyna zachorowała i przewieziono ją z Goleniowa do Ekumenicznego Domu Pomocy Społecznej w Prałkowcach, koło Przemyśla. Nabożeństwo „Parastas” za duszę zmarłej Św. P.s. Konstantyny odbędzie się 14 maja b.r., o godz. 18.00 w kaplicy Zakładu Pogrzebowego „Hades” przy ul. Słowackiego w Przemyślu. Boska Liturgia i nabożeństwa pogrzebowe odbędą się we wtorek 15 maja o godz. 9.00 w kaplicy Sióstr Służebnic NPM w Prałkowcach.

Siostry Służebnice NPM

Print this pageEmail this to someoneShare on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on VK