Media

1. „PEREMYSKI ARCHYJEPARCHIJALNI WIDOMOSTI” (rocznik „Przemyskie Wiadomości Archidiecezjalne”)

Sekretarz redakcji  – Włodzimierz Pilipowicz
Adres: ul. bł. Jozafata Kocyłowskiego 4; 37-700 Przemyśl
tel.: +48 16 678 36 96; kom. +48 604 554 647 e-mail: kuria@przemyslgr.opoka.org.pl

2. OFICJALNY PORTAL INFORMACYJNY ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKO-WARSZAWSKIEJ
Redaktor ks. mgr protojerej Bogdan  Stepan http://cerkiew.org

3. „BŁAHOWIST” (miesięcznik)
Redaktor mgr Bohdan Tchórz
Adres: ul. Kościuszki 28/3; 11-220 Górowo Iławeckie,
woj. warmińsko-mazurskie
tel./fax: +48 89761 04 21 e-mail: blahowist@poczta.onet.pl

4. KAŁENDAR „BŁAHOWISTA” (rocznik Kalendarz „Błahowista”)
Redaktor mgr Bohdan Tchórz
Adres: ul. Kościuszki 28/3; 11-220 Górowo Iławeckie, woj. warmińsko-mazurskie
tel./fax: +48 89761 04 21 e-mail: blahowist@poczta.onet.pl