Rzeszow

Rzeszow

Dormition of the Theotokos in Rzeszow

Regon: 180186249

Address:
Dormition of the Theotokos Greek Catholic parish in Rzeszow, ul. Targowa; 35-061 Rzeszow

Pastor’s address:

ul. Lopacinskiego 5, PO Box 2, 20-042 Lublin
Mob. + 48/ 609787982
e-mail: proekt@wp.pl

Pastor: Rev. Jaroslaw Storoniak, Ph.D.

Mass: Sundays 9 30 AM, Holy Days – flexible schedule

Date of indulgence: 28th August

Parish was erected in 2001

Record books:
Marriages from 2005
Deaths from 2006

Territory of the parish: the City of Rzeszow, Korczyna and Wojaszowka counties, Rzeszow, Strzyzow, Debica, Kolbuszowa, Tarnobrzeg, Ropczyce – Sedziszow and Mielec poviats