CHOTYNIEC

Parafia greckokatolicka p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny

chotynec

Regon: 040121221

Adres parafii:
Parafia greckokatolicka p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Chotyńcu; 37-552 Młyny, woj. podkarpackie

Adres proboszcza do korespondencji:
ul. Bł. bp. Jozafata Kocyłowskiego 4; 37-700 Przemyśl

Telefon: kom. +48 509 801 625
e-mail: prohun@wp.pl

Proboszcz: ks. Paweł Rohuń

Porządek Mszy św.: niedziele i święta 11:00; w święta niebędące dniami wolnymi od pracy 10:00

Data odpustu: 21 września

Biuro parafialne:
ul. Bł. bp. Jozafata Kocyłowskiego 4 , w godz. 10:00-13:00

Reaktywowana w 1989 r.

Księgi metrykalne:
Księga Chrztów od 1994 r. (do 1994 r. w Jarosławiu)
Księga Ślubów od 1994 r. (do 1994 r. w Jarosławiu)
Księga Zgonów od 1994 r. (do 1994 r. w Jarosławiu)

Kaplice: kaplica w Młynach. Coroczne nabożeństwa z okazji urodzin i śmierci ks. Mychajła Werbyckiego (4 marca i 7 grudnia)

Szkoły i przedszkola, w których odbywa się katecheza: Zespół Szkół w Chotyńcu; 37-552 Młyny, woj. podkarpackie, Zespół Szkół w Kalnikowie im. dra Bolesława Orzechowicza; 37-724 Kalników

Miejscowości wchodzące w skład parafii: miejscowości znajdujące się w gminie Radymno z wyłączeniem Budzynia, Łazów i Ostrowa