Narada online duchowieństwa Archidiecezji Przemysko – Warszawskiej w związku z sytuacją wojenną w Ukrainie

Narada online duchowieństwa Archidiecezji Przemysko – Warszawskiej w związku z sytuacją wojenną w Ukrainie

Pierwszego marca 2022 roku odbyła się narada online duchowieństwa Archidiecezji Przemysko – Warszawskiej pod przewodnictwem arcybiskupa i metropolity Eugeniusza Popowicza w związku z sytuacją wojenną w Ukrainie.
Podczas spotkania postanowiono:
1. Przy Caritas Archidiecezji utworzyć SZTAB KRYZYSOWY
2. W skład sztabu weszli:
– ks. Bohdan Kryk – dyrektor Caritas
– ks. Paweł Szady
– ks. Dmytro Fedliuk
– ks. Bogdan Kruba
– Ks. Jan Tarapacki
– siostra Daniela Szumna
– Pan Michał Pulkowski

3. Zadania Sztabu:
Koordynacja pomocy humanitarnej na terenie Archidiecezji wszystkim potrzebującym ofiarom wojny.
4. Poproszono księży proboszczów o zorganizowanie przy wszystkich parafiach punktów zbiórki darów w ramach pomocy humanitarnej dla uchodźców z Ukrainy, jak i w samej Ukrainie.
5. Pomoc humanitarna może być przekazywana bezpośrednio z parafii do Ukrainy albo dostarczana do magazynów Caritas w Jarosławiu i Przemyślu.
6. Za prowadzenie magazynu pomocy humanitarnej w Jarosławiu odpowiada ks. Paweł Szady, natomiast za magazyn w Przemyślu pan Michał Pulkowski.
7. W okresie Wielkiego Postu zbieramy w parafiach Archidiecezji „jałmużnę wielkopostną”, która zostanie przekazana dla Caritas Archidiecezji, z przeznaczeniem na dalszą pomoc humanitarną poszkodowanym przez działania wojenne w Ukrainie.
8. Zobowiązano wszystkich duszpasterzy do nawiązania kontaktu z ośrodkami, domami rekolekcyjnymi, internatami, pensjonatami na terenie parafii, gdzie są rozmieszczeni uchodźcy z Ukrainy celem niesienia wsparcia duchowego znajdującym się tam osobom, szczególnie kobietom i dzieciom.
9. Dyrektor Caritas przygotuje listę najpotrzebniejszych rzeczy, które powinny być zbierane i w pierwszej kolejności i przekazywane na Ukrainę. Odbiorcą pomocy humanitarnej będą lokalne struktury Caritas eparchii i diecezji ukraińskich.
10. Ks. Grzegorz Nazar został zobowiązany do przygotowania aplikacji mobilnej danych kontaktowych parafii i innych organizacji humanitarnych w Polsce, celem udostępnienia ich na platformach internetowych i mobilnych, z myślą o uchodźcach.
11. Poproszono księży proboszczów o przygotowanie bazy lokalowej na terenach swoich parafii, z przeznaczeniem dla potrzebujących uchodźców.
12. Poproszono wszystkich proboszczów o ścisłą współpracę z lokalnymi samorządami i parafiami rzymskokatolickimi niosącymi pomoc Ukrainie.
13. W parafiach należy zorganizować grupy wolontariuszy gotowych do niesienia pomocy uchodźcom (zbiórka darów, logistyka, pomoc osobom nieznającym języka polskiego, itp.)
14. W każdej parafii należy codziennie modlić się o pokój w Ukrainie, wg schematu podanego w poprzednich listach pasterskich.

Print this pageEmail this to someoneShare on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on VK