Arcybiskup Eugeniusz Popowicz dokonał zmian personalnych w Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej

Arcybiskup Eugeniusz Popowicz dokonał zmian personalnych w Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej

W związku z tym, iż 25 listopada 2020 roku Stolica Apostolska dokonała reorganizacji struktur administracyjnych Kościoła Greckokatolickiego w Polsce, poprzez utworzenie nowej eparchii, tym samym część duchowieństwa przeszła do nowo utworzonej Eparchii Olsztyńsko – Gdańskiej. Zaistniała więc potrzeba dokonania personalnych zmian w poszczególnych komisjach Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej.
Dlatego z dniem 19 stycznia 2021 roku Arcybiskup Eugeniusz Popowicz Metropolita Przemysko – Warszawski dokonał zmian w Komisjach:
1. Komisji Ekumenicznej – DEKRET
2. Komisji ds. Duszpasterstwa Młodzieży – DEKRET
3. Komisji Liturgicznej – DEKRET
4. Komisji Konserwatorskiej ds. Ochrony Zabytków i Rozwoju Sztuki Cerkiewnej – DEKRET
5. Komisji Katechetycznej – DEKRET
Jego Ekscelencja Arcybiskup Eugeniusz Popowicz Metropolita Przemysko-Warszawski również powołał ks. mitrata Jana Pipkę na urząd synkeła ds. duszpasterstwa ogólnego – DEKRET

Print this pageEmail this to someoneShare on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on VK