Wielokulturowe spotkanie opłatkowe w Przemyślu

Wielokulturowe spotkanie opłatkowe w Przemyślu

11 stycznia w Sali Balowej Restauracji Marko w Przemyślu odbył się „XII Europejski Salon Sukcesu” połączony z bożonarodzeniowym „Opłatkiem Wielokulturowym”. Uroczyste spotkanie opłatkowe było zorganizowane pod patronatem Prezydenta Miasta Przemyśla – Wojciecha Bakuna oraz Starosty Przemyskiego – Jana Pączka.
Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele duchowieństwa przemyskiego: Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Adam Szal – Metropolita Przemyski, ks. mitrat Bogdan Stepan – wikariusz generalny Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Eugeniusza Popowicza – Metropolity Przemysko-Warszawskiego Kościoła Greckokatolickiego oraz ks. dr Mikołaj Kostecki – Kanclerz Kurii Greckokatolickiej. Obecny był również przedstawiciel Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego – ks. ppłk Jerzy Mokrauz – dziekan Wojsk Specjalnych i proboszcz w Przemyślu.
Podczas tegorocznych uroczystości Kapituła Salonu Sukcesu uhonorowała statuetką: LAUR ZIEMI PRZEMYSKIEJ przedsiębiorców za szczególne zasługi na rzecz rozwoju gospodarczo – ekonomicznego oraz kulturalnego i promocję regionu Ziemi Przemyskiej.
Wśród uczestników świątecznego spotkania byli gospodarze miasta Przemyśla, Starostwa Przemyskiego, Województwa Podkarpackiego oraz parlamentarzyści regionu.
Po przemówieniach okolicznościowych wszyscy uczestnicy mieli okazję złożyć sobie wzajemnie życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne.

Print this pageEmail this to someoneShare on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on VK