ЦЕРКВА ЗАВЖДИ І ВСЮДИ З ТОБОЮ

ЦЕРКВА ЗАВЖДИ І ВСЮДИ З ТОБОЮ

Від голосу церковного дзвону, запалення свчі пам’яті та покладення символічної хлібини перед іконою Хреста присвячених жертвам Голодомору з 1932 – 1933 рр. в Україні (у його наслідок померло 6 – 7 мільйонів громадян) почався у концертному залі гурово-ілавецького Комплексу шкіл з українською мовою навчання в суботу 23 листопада ювілейний ХХ Архиєпархіяльний огляд релігійної творчості УГКЦ в Польщі. Лейтмотивом цьогорічного заходу був лозунг Церква завжди і всюди з Тобою.

Двадцятилітній ювілей гурово-ілавецького Огляду, що окремо відзначив ведучий, відбувся в особливому для Української Греко-Католицької Церкви році, в якому відзначаємо 75-ті роковимни від дня смерті  львівського Митрополита Андрея Шептицького та 150-ті від дня народження його брата Климентія Шептицького, Архимандрит монахів Студійського уставу.

Почесним гостем Огляду був Перемисько-Варшавський Митрополит УГКЦ Архиєпископ Євген Попович.

Звертаючися на початку заходу до згромаджених у залі учасників і глядачів, о. митрат Іван Лайкош пригадав про головну ідею релігійного огляду й відзначив: Намагаймося постійно пам’ятати, що Церква, це ми. Сьогодні на нашій сцені маємо ікони, царські ворота. Знаходимося у символічному храмі, в якому почуємо слово Ісуса Христа. Сьогодні це ви будете могли сказати, як його розумієте, ким є для вас Христос. Слухати вас буде Церква, тобто ми всі, зібрані у цьому залі. Від щирого серця вітаю вас на сьогоднішньому святі.

Перед глядачами свої програми запрезентували дитячі й молодіжні ансамблі з Байор Малих, Венґожева, Круклянок, Варшави, Моронґа, Бартошиць, Ольштина, Пасленка, Лелькова, Ґіжицька, Позеджа, Орнети, Ґодкова, Ельблонга, Хшанова, Видмін, Пєнєнжна, Кентшина, Асун, Циганка, Гурова Ілавецького. Разом – кольорова громада у найрозманітнішому репертуарі, солідно й дбайливо підготована катехитами й вчителями до виступів на сцені. Окремими гостем гупово-ілавецького Огляду був молодіжний вокально-інструментальний ансамбль „Modern Folk” (що у свєму репертуарі використовує традиційні українські народні інструмети), який під опікою свого душпастиря, о. Анрдрія Буня приїхав з далекого Дрогобича.

Митрополит Євген Попович у слові на закінчченя Огляду, своєрідного свята релігійної поезії, пісні, музики й театру зокрема подякував усім за пам’ять про жахливі події з-перед понад вісімдесяти літ, вчинені українському народові безбожним совітським режимом, наслідки яких виразні й глибоко відчутні також в наш час. Ми, як християни можемо сьогодні й в майбутньму лише на зло відповідати добром, а також понад поділами єднатися у спільноті та допомагати взаємно одні одним.

Гурово-ілавецький релігійний огляд, що треба окремо відзначити, зорганізований й проведений власними силами української діаспори в Польщі, завершився врученням грамот учасникам й спільним з глядачами відспіванням гимну Ми є родина.

„Kościół zawsze i wszędzie jest z Tobą”

Od zapalenia świecy pamięci oraz złożenia symbolicznego bochenka chleba przed  Ikoną Krzyża, poświęconych ofiarom Wielkiego Głodu w latach 1932-1933 na Ukrainie (w jego następstwie zginęło około 6-7 milionów ludzi), rozpoczął się na sali widowiskowej w sobotnie przedpołudnie 23 listopada w górowskim Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania XX Archidiecezjalny Przegląd Twórczości Religijnej Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego w Polsce. Lejtmotywem całości było hasło „Kościół zawsze i wszędzie jest z Tobą”.

Dwudziestoletni jubileusz górowskiego Przeglądu, co zaznaczył prowadzący, odbywał się w szczególnym dla Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego roku 75 rocznicy śmierci lwowskiego metropolity Andrzeja (Андрея) Szeptyckiego oraz 150 rocznicy urodzin jego brata Klemensa (Климентія) Szeptyckiego.

Gościem honorowym Przeglądu był arcybiskup, metropolita przemysko-warszawski Eugeniusz Popowicz.

Witając w imieniu organizatorów przybyłych uczestników Przeglądu oraz gości, ks. mitrat Jan Łajkosz, między innymi, zaznaczył: Pamiętajmy, że Kościół, to jesteśmy my. Mamy dzisiaj na scenie ikony, carskie wrota. Jesteśmy w symbolicznej świątyni, w której słyszymy słowo Chrystusa. Dzisiaj wy będziecie mogli powiedzieć, jak je odczytujecie, kim jest dla was Chrystus. Słuchać was będzie także Kościół, czyli my wszyscy, zgromadzeni na tej sali. Z całego serca witam was na dzisiejszym święcie.

Przed publicznością swoje programy zaprezentowały dziecięce i młodzieżowe grupy z Bajor Małych, Węgorzewa, Kruklanek, Warszawy, Morąga, Bartoszyc, Olsztyna, Pasłęka, Lelkowa, Giżycka, Pozedrza, Ornety, Godkowa, Elbląga, Chrzanowa, Wydmin, Pieniężna, Kętrzyna, Asun, Cyganka. Razem – niezwykle barwna gromada solidnie przygotowana do prezentacji przez katechetów i nauczycieli. Gościem święta był młodzieżowy zespół wokalno-instrumentalny (wykorzystujący tradycyjne instrumenty ludowe) „Modern Folk” z Drohobycza, który przybył do Górowa Iławeckiego pod opieką ks. Andrzeja Bunia.

Arcybiskup Eugeniusz Popowicz podsumowując jesienne święto religijnej poezji, pieśni a także teatru, podziękował za pamięć o tragedii z przed ponad osiemdziesięciu lat, zgotowanej bezbożnym sowieckim reżimem, następstwa której odczuwane są przez naród ukraiński do dzisiaj. Jako chrześcijanie możemy  jedynie i dzisiaj, i w przyszłości na zło odpowiadać dobrem, a także jednoczyć się we wspólnocie oraz pomocy bliźnim.

Przegląd zakończył się wręczeniem dyplomów uczestnikom, organizatorom i sponsorom oraz wspólnym odśpiewaniem hymnu „Jesteśmy rodziną” («Ми є родина»).

Текст і фоторепортаж: Богдан Тхір

 

Print this pageEmail this to someoneShare on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on VK