Inauguracja roku akademickiego 2019/2020 w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.

Inauguracja roku akademickiego 2019/2020 w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.

Uroczystą inaugurację poprzedziła Msza Św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. abp dr. Adama Szala Metropolity Przemyskiego w Bazylice Archikatedralnej pw. Św. Jana Chrzciciela i Wniebowzięcia NMP w Przemyślu. W koncelebrze uczestniczyli: ks. mtrat Bogdan Stepan – Wikariusz Generalny Metropolity Przemysko-Warszawskiego Kościoła Greckokatolickiego, Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu Ks. dr Konrad Dyrda oraz księża pracujący z młodzieżą. Następnie w siedzibie PWSW odbyły się główne uroczystości inauguracyjne, na które złożyły się tradycyjne hymn państwowy, wystąpienie JM Rektora dr. Pawła Treflera, wystąpienia gości honorowych, immatrykulacja studentów pierwszego roku, a także wykład inauguracyjny. Inauguracji w przemyskiej PWSW towarzyszyła umiejscowiona w holu Kolegium Technicznego wystawa publikacji uczelnianych oraz prac studentów PWSW. Wśród studentów uczelni jest młodzież z Ukrainy, która kształci się w PWSW.

Print this pageEmail this to someoneShare on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on VK