BOŻONARODZENIOWE ŻYCZENIA PRZEWODNICZĄCEGO EPISKOPATU DLA GREKOKATOLIKÓW

BOŻONARODZENIOWE ŻYCZENIA PRZEWODNICZĄCEGO EPISKOPATU DLA GREKOKATOLIKÓW

Ekscelencjo,
Najdostojniejszy Księże Arcybiskupie,

W imieniu wiernych i pasterzy Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce chciałbym złożyć Waszej Ekscelencji oraz wszystkim grekokatolikom w naszej ojczyźnie jak najserdeczniejsze życzenia bożonarodzeniowe.

W Boskiej Liturgii Świętego Bazylego Wielkiego chwalimy Boga słowami:

Boże Święty, który odpoczywasz w Miejscu Świętym, który jesteś opiewany potrójnym śpiewem „Święty” przez Serafinów, wychwalany przez Cherubinów, oraz adorowany przez wszystkie niebieskie Moce; który wszystko doprowadziłeś z niebytu do istnienia; który stworzyłeś człowieka na Swój obraz i podobieństwo oraz obsypałeś go wszelkimi darami(…)

Życzę Księdzu Arcybiskupowi, aby tajemnica Bożego Narodzenia jeszcze raz zaowocowała wielkim zachwytem nad miłością Boga do człowieka, która w tak doskonały sposób wyraziła się w dziele stworzenia i jeszcze doskonalej w dziele odkupienia.

Niech zachwyt nie pozwala milczeć, ale prowadzi do jeszcze gorliwszego głoszenia prawdy, że Jezus, narodzony z Przenajświętszej Dziewicy jest jedynym dawcą życia, szczęścia i pokoju.

Niech swoją miłością wydoskonala naszą miłość, niech swoją hojnością, umacnia naszą hojność. Niech swoim przebaczeniem pokazuje nam drogę, którą winniśmy kroczyć drogami naszej codzienności, jako Lud Pielgrzymujący do wiecznej ojczyzny.

Z serdecznym pozdrowieniem i modlitwą,

✠ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

___________________

Jego Ekscelencja
Ks. abp Eugeniusz POPOWICZ
Metropolita przemysko-warszawski
Kościoła greckokatolickiego

Print this pageEmail this to someoneShare on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on VK