Jubileusz 60 – lecia Parafii Św. Mikołaj w Dobrym Mieście

Jubileusz 60 – lecia Parafii Św. Mikołaj w Dobrym Mieście

30 czerwca 2018 greckokatolicka parafia Św. Mikołaja w Dobrym Mieście odswiętowała 60 – lecie istnienia na ziemi warmińskiej. Uroczystość 60-lecia była poprzedzona Mołebniem do Św. Jozafata Kuncewicza, którego relikwie były obecne na uroczystości.
Świętej Liturgii przewodniczył Ks. Abp Eugeniusz Popowicz, Metropolita Przemysko – Warszawski w asyście licznie przybyłych kapłanów. W wygłoszonej homilii Arcybiskup podkreślił, że dzisiejsza uroczystość jest świętem całej Cerkwi Greckokatolickiej w Polsce, ponieważ , gdy „w narodzie mocno jest zakorzeniona wiara w Boga to nie tak łatwo jest ją wyrwać. Dowodem na to jest ta dzisiejsza uroczystość 60- lecia istnienia wspólnoty parafialnej w Dobrym Mieście. Pomimo wielu trudności pozostaliście wierni swojej tradycji religijnej i kulturowej czego dowodem jest wasza obecność. ”
Na zakończenie uroczystości Metropolita przekazał parafii dyplom z medalem Błogosławionego Jozafata za wierność Kościołowi.
Świeto zakończyło się życzeniami od władz wojewódzkich i samorządowych obecnych na uroczystości.
W części artystycznej wystąpiły dzieci z Dobrego Miasta i z Olsztyna .
Po uroczystości wszyscy spotkali się wspólnym poczęstunku.

Rys historyczny parafii:
Po wysiedleniu 1947r w okolice Dobrego Miasta przybyła ludność z Arłamowa, Sanoka, Jarosławia, Lubaczowa Werchraty, Tomaszowa Lubelskiego, Leska, Tworylnego i wielu innych miejscowości.
W powojennej historii los przesiedleńców był bardzo trudny. Problemem był brak duchowieństwa i własnej świątyni,.
Silna wiara w Boga i mocne pragnienie własnej świątyni przyczyniły się do napisania listu 18.12.1957r do bp. Tomasza Wilczyńskiego z prośbą o możliwość odprawiania nabożeństw w obrządku wschodnim. List podpisało ponad 200 rodzin.
22 kwietnia 1958 wydano dekret i zgodę na odprawianie nabożeństw w Dobrym Mieście i Pieniężnie. Pierwszym duszpasterzem został ks. Piotra Hardybała. Sprawy potoczyły się bardzo szybko. 1 Lipca 1958r odremontowano kościół Św. Mikołaja, a 6 lipca 1958r. została odprawiona pierwsza Św. Liturgia pod przewodnictwem ks. P. Hardybały. Od tego czasu świątynia stała się miejscem modlitwy i życia duchowego dla grekokatolików.
Księża służący w Parafii Św. Mikołaja:
1. Ks. Piotr Hardybała 1958-1961
2. Ks. Eustachy Charchalis 1961-1962
3. Ks. Teodor Majkowicz 1962-1967
4. Ks. Włodzimierz Pyrczak 1967-1968
5. Ks. Mikołaj Zając 1968-1969
6. Ks. Kondrat Jacków 1969-1984
7. O. Bogdan Krupka 1984-1985
8. O. Piotr Kuszka 1985-1990
9. O. Melecjusz Biłyński 1990-1991
10. Ks. Prof. Jarosław Moskałyk 1991-1995
11. Ks . Stanisław Tarapacki 1995-2003
12. Ks. Jarosław Gościński 2001 -2003
13. Ks. Bogdan Sytczyk 2003 –

(xBS)

foto: Aleksandra Miecznikowska

Print this pageEmail this to someoneShare on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on VK