Święto parafii w Ostródzie

Święto parafii w Ostródzie

W ramach Akcji ,,Wisła”, po wyjściu z obozu pracy  w  Jawożnie, na ostródzką  ziemię przybyło dwóch kapłanów greckokatolickich tj. ks. Męciński i ks. Kotys. Pierwsze Msze Święte w  Ostródzie  były sprawowane na początku lat pięćdziesiątych przez  ks. Męcińskiego, który przez krótki okres czasu pełnił funkcję wikariusza w parafii rzymsko-katolickiej. Ksiądz Kotys po kilku miesiącach po przybyciu zmarł i jest pochowany na ostródzkim cmentarzu. Ks. Męciński wyjechał do Stanów Zjednoczonych.

1czerwca 1993 roku dekretem Biskupa Przemyskiego i Sanockiego Jana Martyniaka  erygowano Parafię Greckokatolicką w Ostródzie. Pierwszym proboszczem i inicjatorem powołania parafii był Śp ks. Eugeniusz Kuźmiak. Pierwsze Msze Święte były sprawowane w soboty, w wynajmowanym kościele rzymskokatolickim. Praca młodego proboszcza nie była lekką, ponieważ  wierni w znacznej mierze byli bardzo rozproszeni i stanowili niewielką grupkę społeczności ostródzkiej.

27.09.2000 roku  Metropolita i Abp Jan Martyniak poświęcił plac pod budowę przyszłej świątyni. Budowa rozpoczęła się następnego roku. Teren na, którym wybudowana jest cerkiew tostare koryto rzeki Drwęca. Świątynia wybudowana jest na 250 palach.

16.03.2005 roku przedwcześnie umiera ks. EugeniuszKuźmiak pozostawiając po sobie wybudowane fundamenty przyszłej Cerkwi. Przez kilka miesięcy budowę prowadzi ks. Dariusz Gliniewicz. W tym czasie wybudowane zostają ściany piwniczne.

07.07.2005 roku nowym proboszczem w parafii zostaje ks. Jarosław Gościński i tego samego roku jesienią mury piwnicy zostają zastropione.

04.12.2005 roku w nieotynkowanej, bardzo surowej i skromnej piwnicy odprawiony jest parafialny odpust. Temperatura na zewnątrz sięga ok. – 300 C. Od tamtej pory wszystkie Msze Święte sprawowane są w piwnicy budowanej świątyni. Biednie, chłodno ale u siebie.

W niedzielę palmową 2009 roku zostaje odprawiona pierwsza Msza Święta w górnej części obecnej świątyni.

28.08.2013 Rada Miasta, na wniosek proboszcza Ks. Jarosława Gościńskiego, plac przy cerkiewny nazywa Skwerem Błogosławionego Emiliana Kowcza.

05.10.2013 w dwudziestą rocznicę powstania parafii, w roku wiary i jubileuszu 1025 lat Chrztu Rusi- Ukrainy, Metropolita i Abp Jan Martyniak przy udziale duchowieństwa i wiernych dokonał konsekracji ostródzkiej Cerkwi.

Jesienią 2015 roku w ostródzkiej cerkwi wybudowano konstrukcję ikonostasu.

04.12.2015 roku w ikonostasie zamontowano pierwsza ikonę przedstawiającą Chrystusa zasiadającego na tronie i ostatnią wieczerzę. Cały ikonostas został ukończony w 2016 roku.

W 2016 roku Cerkiew został wyposażona w ławki i konfesjonał, aa w 2017 w przedsionek.

Wiosną 2018 roku w cerkwi zamontowano dwa witraże.

Parafia Greckokatolicka w Ostródzie jest jedną z najmniejszych na północy Polski pod względem liczebności wiernych. Na Msze Święte średnio uczęszcza ok. 40- 50 osób. Wierni, wraz ze swoim proboszczem, poprzez swoją wiarę i determinację zasługują na miano „BOŻYCH SZALEŃCÓW”

W 1030 ROCZNICĘ CHRZTU RUSI-UKRAINY

325 ROCZNICĘ JEDNOŚCI ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ

Z KIJOWSKIM KOŚCIOLEM

130 ROCZNICĘ POWOŁANIA ZAKONNEGO

METROPOLITY ANDRZEJA SZEPTYCKIEGO

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA OBCHODY

 SREBRNEGO JUBILEUSZU

(25 LAT) OD DNIA ERYGOWANIA PARAFII

23.06.2018 GODZINA 1000 SKWER BŁOGOSŁAWIONEGO EMILIANA KOWCZA (dawna Drwęcka)

Mszy Świętej przewodniczyć będzie Ks. Abp Eugeniusz Popowicz

Metropolita Przemysko-Warszawski kościoła Greckokatolickiego

Ks. Jarosław Gościński

Print this pageEmail this to someoneShare on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on VK