100 rocznica powstania KUL z udziałem przedstawicieli Kościoła greckokatolickiego

100 rocznica powstania KUL z udziałem przedstawicieli Kościoła greckokatolickiego

W dniach 11-12 czerwca w Lublinie odbyły się uroczystości 100. rocznicy powstania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z udziałem przedstawicieli Kościoła greckokatolickiego.

W ramach obchodów 11 czerwca grekokatoliccy absolwenci KUL spotkali się w „Domu Spotkania” w Dąbrowicy, gdzie wręczone zostały odznaczenia Metropolii Przemysko-Warszawskiej (św. Cyryla i Metodego) dla pracowników KUL, którzy zajmują się badaniami związanymi z historią, prawem kanonicznym oraz duchowością i tradycją greckokatolicką. Uhonorowani zostali: ks. prof. Leszek Adamowicz, ks. prof. Jarosław Marczewski oraz prof. Karol Klauza, prof. Andrzej Gil, ks. prof. Marian Radwan, prof. Witold Kołbuk, ks. dr Janusz Kania, dr Andrzej Szabaciuk, ks. lic. Bogdan Pańczak.

Uroczystości 12 czerwca rozpoczęła rano w kościele akademicki KUL Boska Liturgia św. Jana Złotoustego koncelebrowana z udziałem abpa Eugeniusza Popowicza, metropolity przemysko-warszawskiego, bpa Włodzimierza Juszczaka, eparcha wrocławsko-gdańskiego, bpa Teodora Martyniuka z Tarnopola, bpa Jozafata Howery z Łucka, archimandryty Sergiusza Gajka, wizytatora apostolskiego dla grekokatolików na Białorusi, bpa Mieczysława Cisło z Lublina. Homilię wygłosił abp Stanisław Budzik, metropolita lubelski, zwracając uwagę, iż Pan wysyła do głoszenia Ewangelii po dwóch. Dwa Kościoły, dwa narody, dwie Tradycje liturgiczne. Dwa płuca, którymi oddycha wspólnota Jego uczniów aby łączyć ludzi, i to co najbardziej szkodzi głoszeniu Ewangelii, to niezgoda między posłanymi.

Po Eucharystii w auli 408, Centrum Transferu Wiedzy KUL ks. prof. Antoni Dębiński, rektor KUL zapoznał obecnych z wkładem uczelni w odrodzenie Kościoła Greckokatolickiego, po czym został odczytany list-przesłanie abp. Swiatosława Szewczuka, zwierzchnika Kościoła Greckokatolickiego z okazji 100. rocznicy powstania KUL. Ważnym momentem było wręczenie przez Przewodniczącego Ukraińskiej Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych, pana Wasyla Kremenia, nagrody dla ks. prof. Antoniego Dębińskiego, rektora KUL z okazji 100. rocznicy KUL, za zaangażowanie w polsko-ukraińską współpracę w sferze nauki i oświaty.

W ramach obchodów odbyła się debata z udziałem ks. prof. Leszka Adamowicza, bp Mieczysława Cisło, bp Teodora Martyniuka, którzy mówili o jedności Kościoła Katolickiego w różnorodności tradycji, na przykładzie Seminarium Duchownego w Lublinie oraz o miejscu i roli Kościoła Greckokatolickiego w Kościele Powszechnym. Na zakończenie uroczystości ks. prof. Franciszek Greniuk, wykładowca KUL uhonorowany został doktoratem honoris causa UKU we Lwowie. Wręczenia dyplomu dokonał rektor lwowskiej uczelni ks. dr Bogdan Prach.

 

 

Print this pageEmail this to someoneShare on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on VK