Życzenia paschalne od przewodniczącego KEP

Życzenia paschalne od przewodniczącego KEP

Warszawa, dnia 7 kwietnia 2018 roku

„Dzisiaj wszystko jasności jest pełne niebo i ziemia i otchłań cała. Niech więc całe stworzenie radośnie świętuje Zmartwychwstanie Chrystusa, w którym się umacnia.
Wczoraj byłem, Chryste, pogrzebany z Tobą, a dzisiaj powstaję z Tobą powstającym, wczoraj z Tobą na krzyżu, a dzisiaj, o Zbawco, uwielbij mnie z sobą
w Twym świętym królestwie.”

Z Liturgii Pentekostarion W Świętą i Wielką Niedzielę Paschy

Ekscelencjo, Najdostojniejszy Księże Arcybiskupie,

Trwając w radości paschalnej, chciałbym złożyć wszystkim wiernym Kościoła greckokatolickiego w Polsce najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Moją serdeczną myślą obejmuję licznych braci i siostry z Ukrainy, którzy znaleźli w Polsce schronienie przed wojną i dogodne warunki do pracy i rozwoju.
Z sercem przepełnionym nadzieją i ufnością obejmuję tych wszystkich grekokatolików, którzy pozostali na Ukrainie, oczekując upragnionego pokoju i stabilizacji.
Święta paschalne, to czas kiedy wspominamy i uobecniamy najważniejsze wydarzenie w dziejach – Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Całe stworzenie wyczekiwało tego dnia, aby zostać uwolnione od zła i śmierci. My, zanurzeni przez chrzest w śmierci Chrystusa, z Nim zmartwychwstajemy do życia.
Niech światło poranka zmartwychwstania rozjaśnia wszelkie ciemności zła i grzechu, których doświadczamy na co dzień. Niech nadzieja, płynąca z pustego grobu będzie umocnieniem w wiernym kroczeniu za Jezusem – naszym Panem i Królem. Niech pamięć zmartwychwstania uzdrowi naszą pamięć i nasze wspomnienia, otwierając drogę ku życiu w braterskiej miłości i szacunku, wykorzeniając wszelkie złe myśli i napełniając ufnością.

✠ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

Print this pageEmail this to someoneShare on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on VK