ODBYŁA SIĘ PIELGRZYMKA JEDNOŚCI KU CZCI ŚW. JOZAFATA KUNCEWICZA

ODBYŁA SIĘ PIELGRZYMKA JEDNOŚCI KU CZCI ŚW. JOZAFATA KUNCEWICZA

25 listopada 2017 roku odbyła pierwsza pielgrzymka jedności do relikwii św. Jozafata Kuncewicza, które znajdują się w greckokatolickiej parafii p.w. św. Mikołaja w Żelichowie (k. Nowego Dworu Gdańskiego). W dniu liturgicznego wspomnienia św. Jozafata Kuncewicza, arcybiskupa Połockiego (wg kalendarza juliańskiego) do parafii na wspólną modlitwę przybyli wierni z pobliskich parafii rzymskokatolickich wraz ze swoimi duszpasterzami.

Uroczystości rozpoczęły się nabożeństwem ku czci świętego Jozafata przed jego relikwiami, którym przewodniczył ks. Paweł Potoczny – proboszcz parafii św. Mikołaja.  Boskiej Liturgii św. Jana Chryzostoma przewodniczył ks. Mitrat Jan Łajkosz – syncel (wikariusz biskupi) do spraw katechizacji.

W homilii ks. Jan przybliżył postać św. męczennika Jozafata – „Św. Jozafat Kuncewicz – to postać nietuzinkowa, oddana dla jedności Kościoła Powszechnego. Jest on przykładem realizacji planu Boga dla człowieka. Był obdarzony duchem mądrości, roztropności i odwagi.”

Kontynuując rozważania o świętym, przywołał stychyrę z weczirni (nieszporów) „Dorównując apostołom w sumienności doszedłeś święty męczenniku Jozafacie do ich chwały. Nie bałeś się prześladowań wynikających z męczeństwa. Mężnie i odważnie głosiłeś jedność w wierze i cierpiałeś za to nie mało wszelkie męki i rany. Dlatego od jedynego twórcy zbawienia – Chrystusa Pana naszego przyjąłeś wielką nagrodę za swoje cierpienia. Módl się pilnie za wszystkich nas, którzy z wiarą czcimy Twoją pamięć.”

Na zakończenie kaznodzieja wskazał na zagrożenia, które niosą dzisiejsze czasy – „żyjemy jeszcze w katolickiej kulturze, ale postępująca laicyzacja i obojętność ludzi stają się przeszkodą w głoszeniu Zmartwychwstałego. Bóg objawiający się w historii pozostawił nam przykład życia człowieka wiernego wyznawanym zasadom, abyśmy czerpali siły do naszej codziennej walki duchowej.”

Po zakończeniu Boskiej Liturgii odprawiono Panachydę – nabożeństwo żałobne w intencji ofiar wielkiego głodu, który był zaplanowany, sztucznie wywołany przez władze sowieckie na Wielkiej Ukrainie w latach 1932-1933. W ciszy i skupieniu wychodząc z kościoła wierni zapalili znicze i postawili je wokół krzyża misyjnego.

Print this pageEmail this to someoneShare on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on VK