Zespół Cerkiewny w Radrużu Pomnikiem Historii

Zespół Cerkiewny w Radrużu Pomnikiem Historii

Prezydent Andrzej Duda rozporządzeniem z dnia 22 listopada 2017 r. uznał za pomnik historii Zespół Cerkiewny w Radrużu. Uroczyste wręczenie nominacji miało miejsce 23 listopada w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

Zespół Cerkiewny w Radrużu należy do najcenniejszych i najpiękniejszych zabytków sakralnej architektury drewnianej na terenie Polski. Jego centralnym elementem jest cerkiew p.w. św. Paraskewy wzniesiona w końcu XVI w. przez zawodowy warsztat ciesielski. W połowie XVII w. we wnętrzu ściana ikonostasowa częściowo pokryta została polichromią. W skład Zespołu cerkiewnego w Radrużu wchodzą oprócz cerkwi: dzwonnica z końca XVI w., kamienny mur z bramami oraz kostnica z XIX w. W otoczeniu cerkwi znajduje się cmentarz przycerkiewny z zespołem nagrobków z XVIII-XX w. wraz z płytą nagrobną z ok. 1682 r. i dwa cmentarze parafialne z nagrobkami wykonanymi w ośrodku kamieniarskim w Starym Bruśnie (XIX-XX w.).

Od 2010 r. właścicielem Zespołu Cerkiewnego w Radrużu jest Muzeum Kresów w Lubaczowie. Od tego czasu stale są prowadzone prace mające na celu odzyskanie i utrzymanie dawnego blasku świątyni i jej otoczenia. Zespół cerkiewny w Radrużu 21 czerwca 2013 r. został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jako jeden z 16 obiektów „Drewniane cerkwie w polskim i ukraińskim regionie Karpat”.

W 2012 r. rozpoczęły się prace konserwatorskie skupione na powrocie wyposażenia do wnętrza cerkiewnego, którego główny element stanowi ikonostas, powstawały w kilku etapach od połowy XVII do połowy XVIII w.

W Zespole Cerkiewnym w Radrużu odbywają się wystawy, warsztaty, koncerty. Planowane jest kontynuowanie tych działań i ubogacenie kompleksu o stałe ekspozycje i multimedia w budynku dawnego Domu Ludowego.

http://www.muzeumkresow.eu

foto: ks. Jan Tarapacki

 

Print this pageEmail this to someoneShare on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on VK