Sobor Archistratega Michała w Smerekowcu

Sobor Archistratega Michała w Smerekowcu

W dawnej cerkiew greckokatolickiej w Smerekowcu, użytkowanej obecnie w obrządku łacińskim, a leżącej na dzisiejszym terenie parafii w Gładyszowie, 21 listopada sprawowana była doroczna Boska Liturgia w obrządku wschodnim, w święto Archistratega Michała, patrona świątyni. W Liturgii celebrowanej przez księdza Jarosława Czuchtę, oprócz grekokatolików mieszkających w Smerekowcu, uczestniczyli wierni z Gładyszowa i pobliskich parafii, a także goście ze Słowacji, klerycy greckokatolickiego seminarium w Preszowie. W homilii ksiądz Jarosław przypomniał osobę Archanioła Michała, który zwyciężając nad zbuntowanymi aniołami, stał się naszym przewodnikiem w duchowej walce, jaką toczymy w nadziei ostatecznego zbawienia. Wierność Bogu, na wzór Niebieskiego Dowódcy, gwarantuje osiągnięcie na ziemi stanu pokoju ducha a perspektywie eschatologicznej, wiecznej szczęśliwości. Święto Bezcielesnych niebieskich zastępów jest też szczególnym pokrzepieniem dla naszych często liczebnie niewielkich wspólnot, wskazując na prymat ducha nad materią, wartości niebieskich nad ziemskimi, o czym, niekiedy, przejmując logikę tego świata zdarza się nam zapominać.


„Michał, książę Mocy Niebieskich i Naczelny Dowódca wojsk Bożych, zaprosił nas dziś na święto. Ten, który strzeże naszych kroków i chroni wszystkich od zasadzek piekielnych. Przyjdźmy więc wszyscy miłujący Chrystusa i wspólnie uczcijmy zastęp Archaniołów, przyozdabiając się kwieciem dobrych uczynków, czystym sercem i spokojnym sumieniem. Oni nieustannie stojąc przed Bogiem, po trzykroć świętą pieśń Mu śpiewają, modląc się o zbawienie dusz naszych.”
Print this pageEmail this to someoneShare on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on VK