PARAFIA W BANIACH MAZURSKICH ŚWIĘTOWAŁA 60-LECIE ISTNIENIA

PARAFIA W BANIACH MAZURSKICH ŚWIĘTOWAŁA 60-LECIE ISTNIENIA

Rok 2017 w Kościele Greckokatolickim w Polsce naznaczony jest dwoma datami. Jedną z nich jest 70 rocznica Akcji „Wisła”, która przyczyniła się do zniszczenia struktur Kościoła Greckokatolickiego w powojennej rzeczywistości. Drugą są 60-lecia bardzo wielu parafii, które powstały w miejscach przymusowego osiedlenia Ukraińców deportowanych w ramach akcji „Wisła”. 10 lat po tragicznej w skutkach akcji wierni zaczynają gromadzić się wokół duszpasterzy, aby wyznawać wiarę w Jezusa Chrystusa we własnej wschodnie tradycji i modlić się w znanym sobie języku ukraińskim. 24 czerwca 2017 roku Greckokatolicka Parafia w Baniach Mazurskich, której powstanie datuje się na dzień 23 kwietnia 1957 przeżywała uroczystość 60-lecia. Pontyfikalnej Boskiej Liturgii przewodniczył Arcybiskup Eugeniusz Popowicz, Metropolita Przemysko-Warszawski Kościoła Greckokatolickiego w Polsce. „Rok 2017 w naszej archidiecezji jest bogaty na różne jubileusze i rocznice. Za nami 60-lecia w parafiach Górowo Ił., Dzierzgoniu, 25-lecia w Morągu i Lidzbarku War. Przed nami 25-lecie parafii w Mokrem i w Braniewie, 300-et lecie konsekracji świątyni w Jarosławiu.” – mówił w homilii Arcybiskup Eugeniusz. „Te wszystkie jubileusze wplatają się w tę smutną 70-tą rocznicę Akcji „Wisła”. Odebrano nam ziemię, domy i świątynie, wielu zamknięto w więzieniach, ale nie udało się oprawcom zabić naszego ducha wiary. Bo człowiek z całym jego duchowym światem, tak długo pozostaje człowiekiem do puki potrafi zachować swoją Bogiem daną godność!.” kontynuował kaznodzieja. Nawiązując do ewangelii Arcybiskup Eugeniusz podkreślił – „Dzisiejsze Słowo, które kieruje do nas Bóg mówi o człowieku i jego solidnej budowie. Wsłuchajmy się w te słowa jeszcze raz – Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. (Mt 7, 24-25). Tak moi drodzy, patrząc na naszą przeszłość widzimy nasz dom – Kościół, parafie, rodziny są zbudowane na tym solidnym fundamencie wiary i uczynków zgodnych z Bożym Słowem. Wiatry i deszcze historii nie były w stanie zniszczyć naszej świętej wiary, godności i tożsamości.  Na zakończenie homilii Metropolita podziękował obecnemu na modlitwie księdzu kanonikowi Stefanowi Nycowi „Szczególne słowa uznania, szacunku i wdzięczności należą się księdzu kanonikowi Stefanowi Nycowi, który będąc w owym czasie proboszczem, pozytywnie odniósł się do próśb naszych wiernych i postarał się o przeniesienie ks. Eugeniusza Usckiego z Ornety do Bań Mazurskich. Ks. Uscki będąc wikariuszem w tejże parafii, jednocześnie służył we własnym obrządku dla grekokatolików. Uczył dzieci katechizmu, chrzcił nowonarodzonych, błogosławił nowożeńców, towarzyszył zmarłym w ostatniej drodze. Jednym słowem był dobrym pasterzem i dobrym ojcem dla swojej pastwy, z którą dzielił troski i radości dnia codziennego w nielekkiej wówczas rzeczywistości, pod bacznym okiem urzędu bezpieczeństwa. Świętując dzisiejszy Jubileusz jednocześnie dziękujemy Panu Bogu za wszystkich dobrych pasterzy, którzy w tych latach nieśli posługę duszpasterską swoim wiernym, dziękujemy naszym siostrom zakonnym – katechetom, rodzinom, dziadkom, rodzicom, którzy potrafili wytrwać w wierze swoich ojców i tę wiarę przekazali nam, pokoleniu, które dzisiaj świętuje ten piękny jubileusz 60-lecia Parafii greckokatolickiej p.w. Św. Mikołaja w Baniach Mazurskich. Wraz z Metropolitą Eugeniuszem Boską Liturgię koncelebrowali księża greckokatolickich dekanatów węgorzewskiego i olsztyńskiego, także byli obecni księża obrządku Rzymsko-katolickiego. Po zakończeniu Eucharystii wszyscy spotkali się przy wspólnym stole na pikniku parafialnym.

Print this pageEmail this to someoneShare on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on VK