Dziesiąta rocznica śmierci ks. mitrata Jana Jaremina

Dziesiąta rocznica śmierci ks. mitrata Jana Jaremina

Dnia 12 maja 2007 roku, w wieku 97 lat, odszedł do Pana Ksiądz Jan Jaremin, długoletni proboszcz Parafii Greckokatolickiej w Pasłęku i Elblągu.

Ksiądz Jan Jaremin był najstarszym księdzem Cerkwi Greckokatolickiej w Polsce. Urodził się 8 kwietnia 1910 roku w miejscowości Łanczyn na Ukrainie. Ukończył Akademię Teologiczną we Lwowie i 15 lutego 1936 roku otrzymał święcenia kapłańskie w Soborze Św. Jura we Lwowie. W czasie swojej posługi doświadczył tragicznych wydarzeń związanych z wysiedleńczą Akcją „Wisła”, a za fakt bycia greckokatolickim księdzem był więziony w obozie pracy w Jaworznie. Po opuszczeniu obozu rozpoczął pracę duszpasterską w obrządku rzymskokatolickim w Kościele Św. Mikołaja w Elblągu. Był również długoletnim kapelanem w Szpitalu w Elblągu, gdzie niósł pomoc i wsparcie ludziom chorym i potrzebującym. W 1959 roku rozpoczął wraz z wiernymi organizowanie parafii greckokatolickiej w Pasłęku, której był pierwszym proboszczem do 1992 roku. Kilka lat później rozpoczął organizowanie parafii greckokatolickiej w Elblągu. To dzięki Niemu społeczność ukraińska rozrzucona w wyniku Akcji „Wisła” na terenie ziemi pasłęckiej mogła zjednoczyć się we własnej cerkwi i modlić się w ojczystym języku. Podczas długoletniej pracy duszpasterskiej wychował wiele pokoleń narodowości ukraińskiej i polskiej. Jego praca zaowocowała siedmioma powołaniami kapłańskimi. W 1996 roku został podniesiony do godności Mitrata.

Był kochany i ceniony nie tylko przez wiernych swojej parafii, ale wszystkich, którzy Go znali. Przez ponad 40 lat posługi na ziemi pasłęckiej i elbląskiej był blisko swoich parafian, towarzysząc im w chwilach radości i smutku. Zostanie On w naszych sercach na zawsze…

Print this pageEmail this to someoneShare on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on VK