Cerkiew na św. Gorze Jawor powróciła…

Cerkiew na św. Gorze Jawor powróciła…

W sobotę 8 kwietnia w klasztorze Sióstr Bazylianek w Gorlicach odbyło się spotkanie przedstawicieli Rad Parafialnych protoprezbiteratu Krakowsko-Krynickiego z Arcybiskupem Metrpolitą Eugeniuszem Popowiczem.
Całe spotkanie było poświęcone zagadnieniom duszpasterskiej troski o Cerkiew na Św. Gorze Jawor w Wysowej, która po długoletniej batalii sądowej powróciła niedawno do Cerkwii Greckokatolickiej. Proboszcz miejsca ks. Jarosław Czuchta przedstawił dzisiejszy stan techniczny świątyni, studni nad źródełkiem oraz całej posesji. Z błogosławieństwa Metropolity Eugeniusza utworzona została Rada Opieki nad Sanktuarium na św. Gorze Jawor dla pomocy Księdzu Proboszczowi, do której zostali powołani ks. Mitrat Jan Pipka, p. Maria Czerhoniak, p. Andrzej Klimasz, p. Jan Kłapacz oraz p. Piotr Majczak. Wszyscy zebrani oraz członkowie Rady wskazywali na konkretne potrzeby remontowe, które należy wykonać w trybie pilnym. Dla finansowego zabezpieczenia koniecznych prac poproszono ks. Arcybiskupa o finansową pomoc. Na ten cel we wszystkich parafiach Naszej Archidiecezji w niedzielę 14 maja b.r. zostanie przeprowadzona Ogólnodiecezjalna Zbiórka Finansowa. Jednocześnie zwracając uwagę na fakt, iż w konsekwencji smutnej Akcji Wisła wielu wiernych sercem zwjązanych z Łemkowszczyzną dzis zamieszkuje tereny Eparchii Wrocławsko-Gdańskiej Rada rekomendowała aby Zbiórka miała charakter Metropolitalny.
Metropolita Eugeniusz zastał poproszony aby zwrócić się do Eparchy Wrocławsko-Gdańskiego bpa Włodzimierza Juszczaka o włączenie się w dobro odnowienia Sanktuarium na św. Górze Jawor także parafii greckokatolickich po lewej stronie Wisły. Wierzymy, iż wielu przesiedlonych z Łemkowszczyzny a także ich dzieci i wnuki przyłączą się do tej akcji aby zbiórka ogloszona w Eparchi zaangażowała potomków tych wiernych do kogo kierowane było Objawienie Bogurodzicy na św. Górze Jawor.

Print this pageEmail this to someoneShare on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on VK