Wiadomości z Archidiecezji

Wiadomości z Archidiecezji

Dekretem nr 79/III/2017, z dnia 11 marca 2017r. ustanowiono nowy Protoprezbiterat Warszawsko-Lubelski. W skład nowo utworzonego protoprezbiteratu wchodzą parafie greckokatolickie w Lublinie p.w. Narodzenia NMP i Chełmie p.w. św. Mikołaja Cudotwórcy wydzielona z Protoprezbiteratu Przemyskiego oraz parafie greckokatolickie w Warszawie p.w. Zaśnięcia NMP i p.w. Błogosławionego Mikołaja Czarnieckiego wydzielona z Protoprezbiteratu Olsztyńskiego. Na urząd protoprezbitera nowo utworzonego Protoprezbiteratu Warszawsko-Lubelskiego powołano ks. Mitrata Stefana Batrucha.

Dekretem z nr 80/III/2017, z dnia 11 marca 2017r., mając na uwadze potrzeby pastoralne wiernych oraz należną organizację pracy duszpasterskiej w centralnej części Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej na urząd Protoprezbitera Warszawsko-Lubelskiego powołano ks. Mitrata Stefana Batrucha.

Dekretem nr 81/III/2017, z dnia 11 marca 2017r., mając na uwadze potrzeby pastoralne oraz należną organizację pracy katechetycznej w Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej na urząd Syncela ds. Katechetycznych powołano ks. Mitrata Jana Łajkosza.

Dekretem nr 82/III/2017, z dnia 11 marca 2017r., mając na uwadze potrzeby pastoralne oraz należną organizację pracy z młodzieżą w Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej na urząd Syncela ds. Duszpasterstwa Młodzieży powołano ks. Mitrata Jana Pipkę.

 

Powyższe dekrety wchodzą w życie 19 marca 2017 roku i zachowują ważność do odwołania.

Print this pageEmail this to someoneShare on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on VK