Warsztat Terapii Zajęciowej przy Caritas Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Caritas Archidiecezji  Przemysko-Warszawskiej

Warsztat Terapii Zajęciowej

przy Caritas Archidiecezji

Przemysko-Warszawskiej

Henrykowo,  11-130 Orneta

Warsztat Terapii Zajęciowej w Henrykowie funkcjonuje  od dnia           01 sierpnia 2006 roku i działa na podstawie Rozporządzenia Ministra  Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz.U. Nr 63, poz.587). Swoją  działalnością obejmuje teren całego powiatu lidzbarskiego, uczestnicy dowożeni są na zajęcia autobusem  (Volkswagen LT 46 z miejscami dla  18 osób) z trzech gmin, tj. gminy Lidzbark Warmiński, Lubomino i Orneta.

Warsztat realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia środowisku. W pracy terapeutycznej Warsztatu najważniejsze jest przystosowanie społeczno-zawodowe uczestników i osiągnięcie poprzez pracę jak najwyższego poziomu ich dojrzałości społecznej i samodzielności.

Warsztat przeznaczony jest  dla 35 uczestników, z możliwością zwiększenia tej liczby. Uczestnikami warsztatu są osoby niepełnosprawne, które ukończyły 18 lat, mają orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności
i posiadają wskazanie do uczestnictwa w terapii zajęciowej, zawarte w orzeczeniu
o stopniu niepełnosprawności wydanym przez właściwy organ.

Terapia  zajęciowa w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej odbywa się w  grupach 5 osobowych w 7 pracowniach terapeutycznych :

– krawieckiej

– stolarskiej i zajęć technicznych

– gospodarstwa domowego

– plastycznej

– poligraficzno-komputerowej

– ogrodniczej – powstałej od stycznia 2013 roku

muzyczno-teatralnej,  która rozpoczęła działalność od stycznia 2015 roku

W celu zapewnienia naszym podopiecznym rehabilitacji ruchowej Warsztat posiada salę rehabilitacyjną.

Na jedną osobę pracującą bezpośrednio z uczestnikami (instruktor terapii zajęciowej z przygotowaniem pedagogicznym)  nie może przypadać więcej niż pięciu uczestników Warsztatu.

Każdy z uczestników realizuje indywidualny program rehabilitacji terapii, który jest tworzony i weryfikowany na podstawie zgromadzonej dokumentacji, wywiadu, obserwacji oraz działań i zachowań osób niepełnosprawnych. Programy są okresowo oceniane i modyfikowane.

W okresie pobytu w Warsztacie uczestnicy poczynili duże postępy w zakresie zaradności osobistej i samodzielności , następuje poprawa w wykonywaniu prostych czynności dnia codziennego, które dotyczą przestrzegania zasad higieny osobistej, ubierania się stosownie do panujących warunków atmosferycznych, dbałości o wygląd zewnętrzny, jak również odpowiedniego zachowania się przy stole podczas spożywania posiłków.  Następuje wzmacnianie pozytywnych zachowań uczestników, dokonywania wyborów, decydowania o własnych sprawach. Większość              z nich podejmuje próby samodzielnego planowania wydatków ze środków finansowych przeznaczonych na tzw. trening ekonomiczny (aktualnie jest to kwota 75 zł miesięcznie do dyspozycji uczestnika) oraz potrafi dokonywać zakupów, zna nominały i wartość pieniądza.

Zwiększyła się troska o własne bezpieczeństwo, szczególnie podczas wykonywania zadań, w większości uczestnicy potrafią posługiwać się narzędziami
i wykazują należytą dbałość o nie, a rozpoczętą czynność wykonują dokładnie i do końca. Podejmowane są również próby samodzielnego rozwiązywania konfliktów
i zaistniałych problemów. Wielu uczestników zna swoje dane personalne, ponadto potrafi pisać, czytać, liczyć i zna się na zegarze. Dla wielu z nich nie sprawia trudności załatwianie prostych spraw urzędowych, korzystanie z komunikacji miejskiej, miejsc użyteczności publicznej jak również odpowiednie zachowanie.

W zakresie rehabilitacji społecznej nastąpiło wzmocnienie więzi koleżeńskich i tolerancja dla odmienności innych. Uczestnicy potrafią dzielić się
z innymi i nieść pomoc w razie potrzeby. Łatwo nawiązują kontakty, tworzą przyjaźnie. Przestrzegają ustalonych  norm i zasad grupowych. Znają i stosują formy grzecznościowe. Z dużym zaangażowaniem uczestniczą w uroczystościach okolicznościowych oraz rozgrywkach sportowych. Biorą czynny udział w konkursach plastycznych, występach muzycznych. Z okazji urodzin poszczególnych uczestników wręczają samodzielnie wykonane prace, składają życzenia i śpiewają. Aktywnie uczestniczą w zorganizowanych corocznej uroczystej Wigilii na którą przygotowują Jasełka, śpiewają kolędy, robią wspólne zdjęcia, etc.

W zakresie rehabilitacji zawodowej u większości uczestników zwiększyła się chęć do pracy, nastąpił wzrost poczucia obowiązku pracy i tempa jej wykonania. Uczestnicy potrafią skoncentrować się  na wykonywaniu zadania. Wykazują dużą orientację w doborze materiałów  i narzędzi oraz potrafią podporządkować się przełożonym.

Stosowane w Warsztacie różnorodne formy rehabilitacji wpływają pozytywnie na rozwój psychospołeczny i intelektualny uczestników, następuje u nich ogólny rozwój i poprawa sprawności, niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku.

Poza zajęciami „obowiązkowymi” wynikającymi z rocznych indywidualnych programów terapeutycznych uczestnicy biorą udział w różnych spotkaniach integracyjnych organizowanych przez Warsztat jak i innych placówek, z którymi współpracujemy od początku działalności. Spotkania te mają charakter współzawodnictwa sportowego, rekreacyjnego oraz  z zakresu upowszechniania różnorodnych form kultury.

Wiele radości naszym uczestnikom sprawiają organizowane wspólne dyskoteki, ogniska z kiełbaskami, rozgrywki piłki nożnej  i okoliczne wycieczki piesze. Ważnym elementem jest udział  w spotkaniach, rajdach i piknikach integracyjnych z ościennymi placówkami z powiatu lidzbarskiego.

Coroczne spotkania w Miejskim Domu Kultury w Ornecie z okazji Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych również stają się okazją do zaprezentowania własnego dorobku artystycznego, a miłym akcentem są zdobyte dotychczas nagrody i wyróżnienia, m.in. za najlepsze prace plastyczne i kostiumy.

W okresie działalności placówki nasi uczestnicy zwiedzili wiele ciekawych miejsc na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz pomorskiego, m.in. :

– płynęli statkiem do Krynicy Morskiej

– zwiedzili Zamek Krzyżacki w Malborku i Gniewie, Oceanarium w Gdyni oraz Ogród Zoologiczny w Gdańsku-Oliwie

– zwiedzili Sanktuarium Maryjne w Świętej Lipce, Zamek Reszelski oraz gotycki kościół z fragmentami murów obronnych w Kętrzynie

– zwiedzili  Muzeum Stutthof z projekcją filmu w Sztutowie, Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku

– w Szymbarku widzieli „dom do góry nogami”, Dom Sybiraka, muzeum ciesielstwa, bunkry z okresu II-ej wojny światowej oraz  uczestniczyli                 w symulacji nalotu bombowego

– brali udział w wycieczce do Parku Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie, do Mikołajek i Gierłoży gdzie zwiedzili Wilczy Szaniec

– odbyli rejs po Kanale Ostródzko-Elbląskim gdzie mieli okazję brać udział w nagraniu TV 2 – jeden z uczestników udzielił wywiadu. Pierwsza emisja programu pt. „Statkiem po trawie” miała miejsce 06 października 2013 r.

– nasi uczestniczy zwiedzili „Dinopark”  w Malborku, kąpali się w morzu w Stegnie, rokrocznie wyjeżdżają do kina i teatru

– brali udział w wycieczce do Torunia gdzie zwiedzili Dom Mikołaja Kopernika, Ratusz Staromiejski z Krzywą Wieżą, ruiny zamku krzyżackiego,  Muzeum Piernika oraz byli
w ZOO

Od 2009 roku biorą udział w Powiatowym Turnieju Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w Lidzbarku Warmińskim zdobywając zaszczytne lokaty (trzy pierwsze miejsca i jedno drugie w zawodach kobiet, trzy pierwsze, dwa drugie i trzy trzecie miejsca  w zawodach mężczyzn)

W ramach cyklicznych obchodów Dni Rodziny na terenie placówki nasi uczestnicy aktywnie udzielają się w konkursach,  grach i zabawach, a wielką frajdę przynosi im organizowana loteria fantowa

Podopieczni Warsztatu bardzo chętnie biorą udział w pracach przy zagospodarowaniu i pielęgnacji terenu wokół budynku Warsztatu,  z roku na rok przybywa nowych krzewów i roślin.  Uprawiane rabatki kwiatowe oraz ogród warzywny połączony z sadem jest chlubną wizytówką naszej placówki

Dzięki uczestnictwu w Warsztacie zmienia się status osoby niepełnosprawnej
w rodzinie, bo często była ona obciążeniem i z powodu swojej niepełnosprawności, wymagała ciągłej opieki, w związku z czym jedno z rodziców nie mogło podjąć pracy.

Dotychczasowa praca z osobami niepełnosprawnymi dowiodła, że ta instytucja stwarza dla nich w przyszłości możliwość podjęcia pracy i aktywnego życia
w środowisku społecznym. Warsztat jest miejscem, w którym poprzez terapię mogą odkrywać swoje talenty, zdolności, jak również swoje marzenia. Terapia pracą
i sztuką, rehabilitacja społeczna i zawodowa, pozwalają osobom niepełnosprawnym pokonać swoje słabości, stać się bardziej samodzielnymi  i odpowiedzialnymi ludźmi.

 

W Warsztacie zatrudnionych jest 12 pracowników, co stanowi 11 etatów, w tym :

Kierownik                                 – 1 etat

Instruktor terapii zajęciowej        – 7 etatów

Psycholog                                 – ½ etatu

Rehabilitant                               – 1 etat

Księgowy                                  – ½ etatu

Kierowca                                  – 1 etat

 

Koszty działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Henrykowie  pokrywane są ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w wysokości 90 %  tych kosztów oraz ze środków samorządu powiatowego w wysokości co najmniej 10 %  kosztów.

Przyznane środki finansowe zabezpieczają wypłatę wynagrodzeń wraz
z pochodnymi dla zatrudnionych pracowników, zakup materiałów do terapii zajęciowej, energii elektrycznej, cieplnej, wody i usług oraz utrzymania samochodu. Nadto opłaty ubezpieczenia mienia, uczestników i pojazdu, organizowanych wycieczek, doposażenia Warsztatu oraz wypłat środków finansowych dla uczestników w ramach treningu ekonomicznego.

 

 

 

 

 

Print this pageEmail this to someoneShare on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on VK