Skrzydła

Skrzydła

Zakończyła się kolejna edycja Programu Skrzydła. W roku szkolnym 2015/2016 Caritas Polska przeznaczył dla naszej Caritas Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej 10 stypendiów na łączną sumę 10.470,00 zł. Z tego programu skorzystało 10 uczniów zgłoszonych przez księży proboszczów do naszej Caritas.

Skrzydła to program długoterminowej pomocy skierowany do dzieci – uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, którzy z powodu złej sytuacji materialnej w rodzinie wymagają pomocy w formie dożywiania w szkole, zakupu wyprawek z artykułami szkolnymi, dofinansowania do wycieczek szkolnych.

Program daje możliwość wyboru formy pomocy i dopasowania jej do indywidualnych potrzeb ucznia, a także do możliwości finansowych sponsora. Szczegóły dotyczące regularności oraz wysokości wpłat można ustalać z koordynatorami regionalnymi w wybranych Caritas diecezjalnych. Do wyboru są dwa pakiety wsparcia: Skrzydła na co dzień – pakiet odpowiadający na podstawowe i niezbędne potrzeby dziecka w szkole oraz Skrzydła na przyszłość – pakiet  zapewniający dziecku te potrzeby, które bezpośrednio wpływają na jego rozwój i zachęcają do zdobywania wiedzy.

Caritas Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej prowadzi również Fundusz Stypendialny z własnych środków pozyskanych ze zbiórek w październiku na Dzień Papieski w naszych cerkwiach. W roku 2015 przeznaczono sumę 11.000,00 zł łącznie dla 16 uczniów z terenu całej naszej Archidiecezji. Księża proboszczowie zgłaszają najbardziej potrzebujących uczniów do programu, by w miarę naszych możliwości pomóc każdemu kto tej pomocy oczekuje.

Zachęcamy również wszystkich ludzi do pomocy w realizowaniu pomocy stypendialnej dla naszych dzieci. Wszyscy, którzy chcą wesprzeć nasz program mogą bezpośrednio wpłacać na konto naszej Caritas z dopiskiem „fundusz stypendialny” lub „Program Skrzydła”. Każda kwota jest ważna i będzie przeznaczona na pomoc dzieciom, które nie zostały objęte jeszcze tymi programami. Wpłacający może określić cel, na który mają zostać przeznaczone wpłacane środki np. obuwie, dożywianie itp. Również w tym roku w niedzielę poprzedzającą święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego tj. 25.09.2016r. zostanie przeprowadzona zbiórka do puszek Caritasu na ten cel.

Caritas Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej Obrządku Greckokatolickiego

(Biz.-Ukr.) z siedzibą w Morągu

Numer konta: PKO BP SA I o/Morąg 10 1020 3613 0000 6402 0080 7032

Adres korespondencyjny: ul. Dąbrowskiego 30; 14-300 Morąg

Adres poczty elektronicznej: caritas.gr.morag@poczta.onet.pl

Za dotychczasowe wszystkie Państwa złożone ofiary chciałbym z całego serca podziękować. Велике Спаси Боже!

Ks. Jan Hałuszka – Dyrektor Caritas

Print this pageEmail this to someoneShare on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on VK