Uroczystości jubileuszu 20-lecia koronacji Cudownej Ikony „Brama Miłosierdzia”

Uroczystości jubileuszu 20-lecia koronacji Cudownej Ikony „Brama Miłosierdzia”

Pontyfikalną Liturgią, której przewodniczył Zwierzchnik Kościoła Greckokatolickiego Patriarcha Światosław Szewczuk zakończyły się uroczystości jubileuszowe 20-lecia koronacji Cudownej ikony „Brama Miłosierdzia”.

20 lat temu, 18 sierpnia 1996 r., w dzień po ingresie pierwszego metropolity nowopowstałej Metropolii Przemysko-Warszaswkiej, Arcybiskupa Jana Martyniaka, odbyła się koronacja Cudownej Ikony koronami pobłogosławionymi przez ówczesnego Ojca Świętego Jana Pawła II. Ikona ta stała się symbolem nowopowstałej Metropolii. Wydarzeniu towarzyszyły nadzwyczajne znaki, świadkami, których była liczna rzesza wiernych.

Tegoroczne uroczystości odbywały się w dniach 18 – 19 sierpnia. 18 sierpnia odprawiono nieszpory, którym przewodniczył biskup Mychajło Kołtun – ordynariusz eparchii Sokalsko – Żółkiewskiej.

19 sierpnia w dzień święta Przemienienia  Pńskiego uroczystości rozpoczęły się nabożeństwem do Bogurodzicy, ktróre odprawił ks. Bohdan Kruba – były proboszcz jarosławskiego sanktuarium.

Przed godziną 10-00 Patriarcha wraz z całym duchowieństwem procesyjnie wyruszyli z jarosławskiego rynku, gdzie 20 lat temu odbyła się koronacja. W progu świątyni Jego Świątobliwość przywitali najmłodsi parafianie z przedstawicielami Parafialnej Rady. Po słowach ks. Proboszcza – Krzysztofa Błażejewskiego rozpoczęła się Msza Św., której przewodniczył Zwierzchnik Kościoła Greckokatolickiego Patriarcha Światosław Szewczuk. W koncelebrze uczestniczyli: Arcybiskup Eugeniusz Popowicz – metropolita Przemysko-Warszawski, Arcybiskup Jan Martyniak, Arcybiskup Ihor Woźniak – Metropolita Lwowski, Arcybiskup Wołodymyr Wijtyszyn – Metropolita Iwano-Frankowski, Arcybiskup Adam Szal – Metropolita Przemyski, Biskup Włodzimierz Juszczak – ordynariusz Eparchii Wrocławsko – Gdańskiej, Biskup Piotr Kryk – Egzarcha Niemiec i Skandynawii, Biskup Mychajło Kołtun – ordynariusz Eparchii Sokalsko-Żółkiewskiej, Biskup Bohdan Dziurach – Sekretarz Synodu Biskupów Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, Biskup Artur Miziński – Sekretarz Konferencji Episkopatu Polski, Biskup Ireneusz Biłyk – kanonik papieskiej bazyliki Santa Maria Maggiore, biskup pomocniczy Eparchii Samborsko-Drohobyckiej – Hryhorij Komar, biskup pomocniczy Archidiecezji Lubelskiej – Mieczysław Cisło, biskup pomocniczy Archidiecezji Przemyskiej – Stanisław Jamrozek, Kazimierz Górny – biskup emeryt Diecezji Rzeszowskiej, Archimandryta Sergiusz Gajek – Wizytator Apostolski dla Grekokatolików na Białorusi. Wraz z biskupami w koncelebrze uczestniczyli licznie przybyli księża z Polski, Ukrainy i wielu krajów Europy.

Ze względu na „Rok Miłosierdzia”, pielgrzymi mogli skorzystać z sakramentu spowiedzi u ks. Grzegorza Stołyci, który specjalnym dekretem ojca Świętego Franciszka został naznaczony „Misjonarzem Miłosierdzia.”

W swojej homilii Patriarcha przybliżył znaczenie Bożego Miłosierdzia, które objawia światu Jezus Chrystus, jako ten, który jest wcielonym miłosierdziem. Poprzez doświadczenie wiary, wydarzenia na Górze Błogosławieństw i Górze Tawor stają się rzeczywistością życia codziennego. Dzisiaj również możemy zobaczyć skutki Bożego Miłosierdzia, których doświadczyła siostra Faustyna Kowalska. Dzisiaj również możemy usłyszeć słowa: „To jest mój syn umiłowany, Jego słuchajcie”. Przenajświętsza Bogurodzica od Kany Galilejskiej, również uczy nas słuchania Boga. Dziś, jak na Górze Tawor, spoglądamy na Boże Miłosierdzie, które emanuje na nas z jarosławskiej ikony, która otworzyła w Rzymie bramę Bożego Miłosierdzia całemu światu. Patriarcha wspomniał, że historia tej ikony jest przykładem śmierci Ciała Chrystusa, którym jest cały Kościół we współczesnej Europie. Dodał, iż jest również symbolem Jego zmartwychwstania. Na zakończenie przypomniał on słowa papieża Franciszka, który powiedział: iż świat pragnie pokoju, ponieważ w wielu jego zakątkach trwa wojna. Była to jedna z przyczyn ogłoszenia tego nadzwyczajnego „Roku Miłosierdzia”. Szczególnie dzisiejsze czasy, są okazją, aby świat w większej mierze mógł doświadczać pokoju i miłosierdzia, o który tak prosimy nie tylko dla Ukrainy, lecz dla całego Świata. Musimy uczyć się budowania pokoju. Patriarcha odniósł się do narodu Polskiego i Ukraińskiego. Zakomunikował, iż te dwa bratnie narody muszą nauczyć się wydobywania z przeszłości „tej dobrej pamięci”. Nauczmy się wybaczać i prosić o wybaczenie.

Na zakończenie liturgii Patriarcha Światosław wygłosił homilię w języku polskim. Nawiązał w niej do ikonograficznych typó ikon maryjnych „Hodigitria”, którą jest jarosławska i Chełmska Ikona. Ikony te ukazują naszym narodom miłosiernego Chrystusa, który jak miłosierny Samarytanin, ma moc uleczenia wszystkich naszych ran, które zostały w pamięci.

Po homilii Arcybiskup Eugeniusz Popowicz, podziękował za obecność wszystkim przybyłym biskupom, kapłanom, pielgrzymom, księdzu proboszczowi Krzysztofowi Błażejewskiemu i wszystkim, którzy byli zaangażowani w organizację tej uroczystości. Po końcowym błogosławieństwie odbyło się poświęcenie płodów ziemi, dewocjonaliów, a także przekazano relikwie św. Mikołaja parafii w Żelichowie, które przywiózł z Włoch bp. Ireneusz Biłyk.

 

Print this pageEmail this to someoneShare on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on VK