Uroczyste poświęcenie karetki pogotowia

Uroczyste poświęcenie karetki pogotowia

3 marca 2015 roku w Przemyślu przy Archikatedralnym Soborze Św. Jana Chrzciciela została poświęcona karetka przez biskupa pomocniczego Jego Ekscelencję Eugeniusza Popowicza. Ambulans ten został zakupiony przez Caritas Archidiecezji z przeznaczeniem dla Ługańskiego Oddziału Ukraińskiej Straży Granicznej. Przekazania dokonał Dyrektor Caritas ks. Jan Hałuszka na ręce Dyrektora anestezjologii Klinicznego Szpitala Straży Granicznej Ukrainy we Lwowie Tarasa Shpylchak. Mamy nadzieję, że samochód ten przyczyni się do ratowania życia ludzkiego w konflikcie na Ukrainie.
Ks. Jan Hałuszka

Print this pageEmail this to someoneShare on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on VK